Privacy statement

Door het bezoeken van onze website stelt u HLB Van Daal in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. Wij achten het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. 

Zie hiervoor:

Privacy Statement HLB