Menu
Actueel

Aanpak mismatches bij transfer pricing

Gepubliceerd op

Het kabinet heeft op 4 maart 2021 het “Consultatiedocument Wetsvoorstel wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel” gepubliceerd. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet mismatches aanpakken die zijn ontstaan door toepassing van het ‘at arm’s-length beginsel’. Dit voorstel was reeds aangekondigd op Prinsjesdag.

Aanpak mismatches bij transfer pricing

At arm’s-length beginsel

Op dit moment geldt dat lichamen die tot dezelfde groep behoren “zakelijk” met elkaar moeten handelen. Daarbij moeten zij handelen alsof zij derden van elkaar zijn. Dit principe heet het at arm’s-length beginsel.

Het wetsvoorstel

Het komt nog vaak voor dat lichamen niet op zakelijke grondslagen met elkaar handelen. De winst wordt dan (fiscaal) gecorrigeerd zodat de transacties wel zakelijk zijn. Dit kan een aanpassing naar boven (meer winst) en beneden (minder winst) zijn. Een verhoging van de kosten leidt in de Nederlandse aangifte tot een extra aftrekpost. Omdat u het bedrag feitelijk niet betaald ontstaat er informeel kapitaal, anders sluit de boekhouding niet.

Het wetsvoorstel regelt dat een dergelijke neerwaartse aanpassing niet meer aan de orde is tenzij u, als belastingplichtige, aannemelijk maakt dat er sprake is van een corresponderende aanpassing bij de tegenpartij. De eindeloze toevoegingen aan het informeel kapitaal houden dan op. De opwaartse aanpassing bij de tegenpartij moet daarbij wel in de winst worden betrokken, anders wordt de aftrek alsnog niet toegestaan.

Het wetsvoorstel gaat ook in op situaties waar een vermogensbestanddeel naar Nederland is overgedragen waarbij u, als de overdrager, een lagere prijs in aanmerking neemt voor dit vermogensbestanddeel. In Nederland mag u dan maximaal de door de tegenpartij in aanmerking genomen waarde activeren. Daarbij moet u niet vergeten dat het huidige wetsvoorstel met terugwerkende kracht werkt. In geval van een overdracht moet u de afschrijving op die bestanddelen aanpassen.

Heeft u een dergelijke infokap structuur? Neem dan gerust contact met ons op!

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A.J. (Arjan) Mulders, Directeur Fiscaal bij HLB Van Daal in Dongen.

Stuur een e-mail of bel +31(0)162 322 000
mr. A.J. (Arjan) Mulders