Menu
Actueel

Aanpassing in kwalificatiebeleid rechtsvormen

Gepubliceerd op

Vorige maand liep er een internetconsultatie over een aanpassing in het kwalificatiebesluit rechtsvormen. De voorgestelde aanpassing is bedoeld om hybride mismatches in de internationale context te verminderen. In dit artikel nemen we u mee in deze aanpassing en de voorlopige uitkomsten van hiervan.

Aanpassing in kwalificatiebeleid rechtsvormen

Deze internetconsultatie kunt u zien in samenhang met de consultatie waar wij u eerder over berichtten. Dit staat overigens los van de nationale consequenties van de eventuele aanpassingen, waar wij u op een later moment verder over informeren.

Achtergrond

De afgelopen jaren is steeds meer druk ontstaan op (internationale) belastingplanning bij ondernemen. Een belangrijk onderdeel van een dergelijke planning kan zijn het gebruik van zogenoemde hybride entiteiten. Deze entiteiten worden door het ene land als transparant gezien en in het andere land als niet transparant. Deze kwalificatie is van belang om te bepalen hoe de inkomsten van en uit die entiteit worden belast. Een transparante entiteit wordt niet zelfstandig belast, maar zorgt voor belastingheffing bij haar participanten. Door een verschil in deze kwalificatie kan dus dubbele niet-heffing optreden.

Op dit moment bepalen wij of een buitenlandse rechtsvorm transparant is aan de hand van vier verschillende aspecten als neergelegd in het daartoe bestemde beleid:

  • juridisch eigendom
  • beperkte aansprakelijkheid
  • aandelen
  • toestemmingsvereiste.

Dit betreft de rechtsvormvergelijking waarbij anders gezegd de buitenlandse rechtsvormen worden vergeleken met rechtsvormen naar Nederlands recht op basis van de vier genoemde aspecten. Deze werkwijze wordt in het voorstel losgelaten.

Voorstel

Het voorstel past het hiervoor geschreven beleid aan, waarbij het aspect van toestemmingsvereiste niet langer wordt meegenomen in de rechtsvormvergelijking. Indien geen kwalificatie gemaakt kan worden op basis van de resterende drie aspecten, worden twee nieuwe (aanvullende) benaderingen voorgesteld: de vaste benadering en de symmetriebenadering. De vaste benadering houdt in dat iedere naar de omstandigheden in Nederland gevestigde buitenlandse juridische entiteit als niet-transparant wordt gezien en dus in Nederland vennootschapsbelasting moet betalen. De symmetriebenadering gaat op wanneer een entiteit niet feitelijk in Nederland is gevestigd. Onder deze benadering volgt Nederland de lokale (buitenlandse) kwalificatie.

Tussenconclusie

Op basis van het voorstel kan een entiteit mogelijk niet meer belastingplichtig zijn in Nederland, met als mogelijk nadelig gevolg dat een eindafrekening dan plaatsvindt over de aanwezige stille reserves. De kwalificatie kan ook leiden tot belastingplicht met betrekking tot dividendbelasting en de toepassing van belastingverdragen. Het verdient dan ook de voorkeur tijdig waar relevant de rechtsvormkwalificatie te (her)beoordelen. Wij helpen u hier graag bij.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u verder op de hoogte. Heeft u nu al vragen in verband met deze aanstaande wetswijziging? Neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J. (Jeroen) Rooijakkers, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
J. (Jeroen) Rooijakkers