Menu
Actueel

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

Gepubliceerd op

Afgelopen Prinsjesdag heeft de wetgever veel wijzigingen aangekondigd. Een van de wijzigingen betreft een voor het MKB ruimere mogelijkheid tot verliesverrekening met ingang van 2022.

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

Onder de huidige regels zijn verliezen slechts beperkt in tijd verrekenbaar. Een verlies kon verrekend worden met de winsten van het vorige jaar en met de winsten van de zes jaren volgend op het verliesjaar. Na die zes jaar verdampte het verlies en kreeg de onderneming te maken met een inbreuk op haar totale winst.

Met de voorgenomen wijziging zal de beperking richting de toekomst verdwijnen. Verliezen kunnen dus onbeperkt worden meegenomen. Er is echter ook een beperking gesteld. Verliesverrekening is slechts toegestaan voor 50% van de belastbare winst, waarbij € 1.000.000 altijd verrekenbaar is. Voor winsten boven deze € 1.000.000 komt dus slechts 50% voor verrekening in aanmerking.

Bijvoorbeeld

Indien uw vennootschap de volgende winsten heeft over drie jaar (+/+ 2.000.000, -/- 3.000.000 en +/+ 1.000.000) Dan treed bij de verliesverrekening van jaar twee de volgende verrekening op.

  •  Carryback van € 1.500.000 (€ 1.000.000 en 50% van € 1.000.000), restant verlies € 1.500.000;
  • Verliesjaar zelf;
  • Verrekening van € 1.000.000, restant verlies € 500.000 (welke dus onbeperkt in tijd verrekenbaar is).

Voor het overgrote deel van het MKB zal deze drempel geen opgang doen. Een ander voordeel voor het MKB is dat er geen noodzaak meer is om winsten te forceren om verliesverdamping te voorkomen (bijvoorbeeld verbreken van de fiscale eenheid). Verliesverrekening wordt met betrekking tot het MKB dus een stuk eenvoudiger.

Overgangsrecht

Er is geen expliciet overgangsrecht geschreven in verband met deze wijziging. Wel is beschreven dat het bestaande onderscheid tussen houdsterverliezen en ‘normale’ verliezen in stand blijft. Uit de nota van wijziging die 5 oktober 2020 is gepubliceerd, blijkt dat alle verliezen die op 1 januari 2022 nog voor verrekening vatbaar zijn vanaf dat moment onbeperkt in de tijd verrekenbaar blijven. Dit betekent dus dat verliezen uit 2013 (destijds was een verlies 9 jaar vooruit verrekenbaar) onbeperkt verrekenbaar worden.

Deze wijzigingen hebben hun invloed op de latente belastingpositie in de jaarrekening, maar kan ook impact hebben op uw lange termijn planning. Wees dus alert op de mogelijkheden die deze verruiming in de termijn biedt.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met M.H.J. (Martijn) Kemperman, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
M.H.J. (Martijn) Kemperman