Menu
Actueel

Aanvraag compensatie transitievergoeding

Gepubliceerd op

Als werkgever kunt u vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die u betaald heeft bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hoe vraagt u deze vergoeding aan? Daar helpen we u graag bij.

Aanvraag compensatie transitievergoeding

Wat houdt de transitievergoeding in?

Vanaf 1 april kunt u als werkgever een compensatie voor de transitievergoeding aanvragen. De compensatie kan aangevraagd worden als u als werkgever bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding heeft betaald. Dit kan na een langdurige arbeidsongeschiktheid van minimaal twee jaar. 

Let op: voor aanvragen over de periode 1 juli 2015 tot en met 31 december 2019 heeft u tot 1 oktober 2020 de tijd. 

Na uw aanvraag krijgt u binnen zes maanden bericht van het UWV of u de compensatie ontvangt. Om de compensatie van de transitievergoeding bij het UWV aan te vragen vult u een digitaal formulier in. Dit formulier vindt u in het werkgeversportaal op uwv.nl. Op het werkgeversportaal kunt u inloggen met eHerkenning. Voor de beoordeling van de aanvraag heeft het UWV een aantal bewijsstukken nodig. Deze kunt u uploaden in het werkgeversportaal. 

Wilt u dat wij de aanvraag voor u verzorgen? 

Dat kan. Om te beginnen hebben wij hiervoor een machtiging voor de eHerkenning nodig. Heeft u ons nog niet gemachtigd? Vult u dan het digitale machtigingsformulier eHerkenning in. Vervolgens hebben wij onderstaande verplichte bijlagen van u nodig, deze kunt u mailen aan Helma Theunissen via h.theunissen@hlb-van-daal.nl

Verplichte bijlagen

1. Arbeidsovereenkomst. Ontbreekt de arbeidsovereenkomst? Dan is een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat ook voldoende. Bijvoorbeeld een loonstrook met de begindatum.

2. Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst, zoals:

 • Beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst
 • Uitspraak rechter
 • Opzeggingsbrief

3. Bewijs betaling brutoloon tijdens de hele periode van ziekte:

 • De loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was
 • De loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken

Verzorgen wij de salarisadministratie voor u? Dan hoeft u het bewijs van betaling brutoloon niet aan te leveren, deze halen wij uit ons salarispakket op. 

4. Berekening hoogte transitievergoeding. Het gaat om de transitievergoeding waar de medewerker recht op had op de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte (dus bij 104 weken ziekte). Dit kan een ander bedrag zijn dan het bedrag dat is afgesproken met de medewerker.

5. Bewijs dat de volledige transitievergoeding is betaald en op welke datum. Bijvoorbeeld een bankafschrift. Is de vergoeding in delen betaald? Dan ontvangen we graag van alle betalingen een betaalbewijs.

Aanvullende documenten

Zijn één of meerdere bijzondere situaties, zoals hieronder beschreven, van toepassing? Dan ontvangen wij ook graag de aanvullende documenten zoals aangegeven per bijzonder situatie. 

 1. Is er sprake van inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten? Dan ontvangen we graag een schriftelijke instemming van de medewerker tot verlaging van de transitievergoeding in verband met inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten én het betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten.
 2. Heeft u of het bedrijf dat u heeft overgenomen (uw rechtsvoorganger) eerder een transitievergoeding aan de medewerker betaald? Bijvoorbeeld omdat de medewerker eerder een tijdelijk contract had bij u? Dan vragen wij u om een betaalbewijs van deze transitievergoeding zoals een bankafschrift.
 3. Is uw medewerker dienstverlener aan huis in dienst bij een particulier en heeft hij of zij minder dan vier dagen per week onder andere huishoudelijk werk verricht? Dan ontvangen we graag de loonstrook van de laatste maand waarin loon is betaald.
 4. Was de medewerker jonger dan 18 jaar? Dan ontvangen we graag een overzicht van de gewerkte uren in de maanden waarin de medewerker jonger was dan 18 jaar.
 5. Heeft de medewerker ploegentoeslag en/of overwerktoeslag ontvangen? Stuurt u dan alle loonstroken mee waarop de ploegentoeslag en/of overwerktoeslag staat tijdens de laatste twaalf maanden van het opzegverbod wegens ziekte.
 6. Is er sprake van een winstuitkering en/of bonus? Dan ontvangen we graag alle loonstroken waarop de winstuitkering of bonus staat, van de laatste 36 maanden voor het einde van het opzegverbod wegens ziekte.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met W.J.M. (Helma) Theunissen, Adviseur HRM bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
W.J.M. (Helma) Theunissen