Menu
Actueel

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

Gepubliceerd op

Wanneer een van uw medewerkers een kindje verwacht, is dat natuurlijk fantastisch nieuws. Wist u dat de partner van de kersverse moeder ook recht heeft op betaald geboorteverlof? Per 1 juli ontvangt de partner maximaal 6 weken geboorteverlof. Op deze pagina leest u meer over de uitbreiding.

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

Wat houdt de aanvulling van het geboorteverlof in?

Tot 31 december 2018 had de medewerker van wie de partner was bevallen, recht op twee dagen betaald kraamverlof. Vanaf januari 2019 hebben partners recht op 1 keer de arbeidsduur per week volledig betaald geboorteverlof. De partner kan dit geboorteverlof binnen vier weken na de geboorte naar eigen inzicht opnemen. 

Per 1 juli 2020 mogen partners daarnaast maximaal 5 keer de arbeidsduur per week aanvullend geboorteverlof opnemen. In totaal kan het geboorteverlof dus 6 keer de arbeidsduur per week zijn. Het aanvullend geboorteverlof moet opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte en geldt voor kinderen die geboren zijn op of ná 1 juli 2020. Het is niet mogelijk om het aanvullend geboorteverlof met terugwerkende kracht op te nemen. Daarnaast kan de medewerker alleen aanvullend geboorteverlof opnemen als eerst het geboorteverlof van één week opgenomen is.

Let op! Het geboorteverlof kan alleen voor hele weken aangevraagd worden.

Het geboorteverlof dient minimaal vier weken vóór het moment waarop het verlof moet ingaan aangevraagd te worden. Lukt het niet om tijdig het geboorteverlof aan te vragen, bijvoorbeeld doordat de baby te vroeg geboren is, dan moet de aanvraag zo snel mogelijk gebeuren. Geboorteverlof kunt u als werkgever niet weigeren, enkel bij zwaarwegend bedrijfsbelang en ná overleg met de medewerker kan de invulling van het verlof wijzigen.

Wie is volgens de wet ‘partner’?

Partner van de moeder is de medewerker die:

  • met de moeder gehuwd is.
  • ongehuwd samen woont met de moeder.
  • met de moeder een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
  • het kind heeft erkend.

Wie betaalt het aanvullend geboorteverlof?

Het UWV betaalt op aanvraag de uitkering van het aanvullend geboorteverlof aan de medewerker of aan de werkgever als u daarvoor kiest (Informeer vooraf even bij uw salarisadministrateur wat in uw geval de beste optie is). De loondoorbetaling van het aanvullend geboorteverlof is minimaal 70% van het maximum dagloon. Dit kan in sommige gevallen ook meer zijn. Raadpleeg daarvoor uw personeelshandboek, arbeidsovereenkomst of CAO. Het UWV verstrekt u als werkgever een uitkering van 70% van het dagloon van de medewerker, maar niet meer dan 70% van het maximum dagloon. 

Heeft u een vraag? Bijvoorbeeld over het actualiseren van uw personeelshandboek of het aanvragen van de uitkering bij het UWV? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met F.F.A.J. (Fred) van Dijk RPP, Salarisadministrateur bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
F.F.A.J. (Fred) van Dijk RPP