Menu
Actueel

Actief in het buitenland? Vergeet de 30%-regeling niet!

Gepubliceerd op

Bent u als ondernemer grensoverschrijdend actief? Dan volgt u wellicht de coronaontwikkelingen extra goed. Het nieuwe werken heeft blijvend zijn intrede gemaakt en afstemmingen vinden veelal digitaal plaats, maar langzamerhand ontkomt ook u er niet aan om weer op locatie te verschijnen. Wij zien in de praktijk dat hier verschillende redenen voor zijn. Waar de een naar het buitenland gaat om orde op zaken te stellen, ziet een ander juist een kans tot versnelde expansie van de ondernemingsactiviteiten. Dit is natuurlijk afhankelijk van de branche. Wist u dat er met deze ontwikkelingen ook belastingvoordelen te behalen zijn, waarbij u uzelf of uw collega’s aanvullend belastingvriendelijk kunt belonen? Wij vertellen u graag meer over de 30%-regeling voor uitgezonden werknemers.

Actief in het buitenland? Vergeet de 30%-regeling niet!

Wat is de 30%-regeling?

Werknemers die voor werkzaamheden tijdelijk worden uitgezonden naar het buitenland maken vaak extra kosten voor hun verblijf. Om in deze zogenaamde extraterritoriale kosten tegemoet te kunnen komen, kunt u als werkgever (veelal uw bv) de werknemers een vergoeding verstrekken. Onder voorwaarden is deze vergoeding gericht vrijgesteld zonder (administratieve) aanvullende bewijslast: de 30%-regeling. U kunt als werkgever deze regeling in beginsel gewoon toepassen en heeft hiervoor dus geen beschikking van de Belastingdienst nodig. Vanzelfsprekend gelden er wel een aantal voorwaarden. Als aan deze voorwaarden voldaan is, geldt deze faciliteit voor de duur van de uitzending naar het buitenland. 

Wie komt in aanmerking voor de 30%-regeling?

De groepen werknemers die hiervoor in aanmerking komen, naast een groep specifiek genoemde ambtenaren en militairen, zijn als volgt:

  • Werknemers die de werkgever vanuit Nederland uitzendt om in een ander land wetenschap te beoefenen of onderwijs te geven;
  • Werknemers die de werkgever vanuit Nederland uitzendt naar landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en een aantal Oost-Europese landen.

Wat houdt de 30%-regeling in?

De 30%-regeling houdt voor deze groep werknemers in dat zonder bewijs een vergoeding mag worden verstrekt voor de extra territoriale kosten ter grootte van 30% van het loon inclusief de vergoeding. Hierbij is vereist dat de werknemer in een periode van 12 maanden ten minste 45 dagen in het buitenland verblijft. Uitzendingen van minder dan 15 dagen tellen hierbij niet mee. Echter, als de werknemer eenmaal aan de 45-dagenvoorwaarde heeft voldaan, dan mag u als werkgever voor de berekening van het aantal dagen waarop de 30%-regeling mag worden toegepast, ook alle uitzendingen van ten minste 10 dagen meetellen. 

Verstrekt u, als werkgever, naast de 30%-vergoeding uw werknemer ook een vergoeding voor de werkelijke extraterritoriale kosten? Dan kwalificeert deze vergoeding als loon van de werknemer. Hierop is dan, in tegenstelling tot de 30%-regeling, wel een aanvullende bewijslast. Als het een gebruikelijke compensatie betreft dan kunt u dit loon aanwijzen als eindheffingsloon. De vergoeding of verstrekking komt dan ten laste van de vrije ruimte. Stel de extra territoriale kosten liggen boven de 30%-vergoeding, dan kunt u er als werkgever ook voor kiezen om in plaats van de 30%-regeling, juist de werkelijke kosten onbelast te vergoeden. Let op: dan geldt de tegemoetkoming in de bewijslast niet en dienen deze kosten altijd aannemelijk gemaakt te worden. Dit moet u bijgehouden in de loonadministratie. 

Geïnteresseerd in het behalen van dit fiscale voordeel voor uzelf of uw medewerkers, of naar de mogelijkheden tot het behalen van fiscaal voordeel op basis van een zogenaamde ‘salary split’? Marc Lichtenberg, lid specialistengroep Internationaal HLB Van Daal, helpt u graag. U kunt contact met hem opnemen via onderstaande contactgegevens.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. M.C.A. (Marc) Lichtenberg RB, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
mr. M.C.A. (Marc) Lichtenberg RB