Menu
Actueel

Belangrijke wijzigingen loonbelastingen 2021

Gepubliceerd op

Met de start van het nieuwe jaar hebben er diverse wijzigingen voor de werkkostenregeling, inkomstenbelasting, minimumloon, heffings-, arbeids-, ouderen- en inkomensafhankelijk combinatiekorting plaatsgevonden. In dit artikel vindt u terug wat dit voor u betekent.

Belangrijke wijzigingen loonbelastingen 2021

Verlaging vrije ruimte werkkostenregeling 

De werkkostenregeling bepaalt de ruimte waarbinnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers kunnen geven zonder dat deze belast worden, de zogenoemde vrije ruimte. Sinds 1 januari 2020 geldt per werkgever een vrije ruimte van 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000, vermeerderd met 1,2% van het restant van de loonsom. In het kader van de coronamaatregelen is eerder goedgekeurd dat over 2020 de vrije ruimte wordt verhoogd tot 3% over de eerste € 400.000. Dit wordt nu wettelijk vastgelegd. De verruiming moet het voor werkgevers makkelijker maken om hun werknemers in de moeilijke coronatijd een extraatje te kunnen geven. Per 1 januari 2021 wordt de vrije ruimte voor de loonsom vanaf € 400.000 echter verlaagd van 1,2% naar 1,18%. Dit is geen tijdelijke maatregel, maar heeft als doel de verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten te bekostigen. 

De vrije ruimte van de werkkostenregeling bedroeg in 2020 kort gezegd 1,7% van de loonsom tot en met € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. In 2021 wordt het percentage in deze tweede schijf teruggebracht van 1,2% naar 1,18%. 

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021  

In 2021 wordt het basistarief van 37,35% voor het inkomen tot en met € 68.507 verlaagd met 0,25 procent naar 37,10%. Het toptarief wijzigt niet en blijft 49,50%. In 2021 geldt voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot en met € 35.129 (of € 35.941 voor mensen geboren voor 1946) een gecombineerd tarief van 19,20% omdat zij niet premieplichtig zijn voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). 

Tariefstelsel box 1 

Sinds 1 januari 2020 is er effectief sprake van een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 37,35% tot een belastbaar box 1-inkomen van € 68.507 en een toptarief van 49,50%. In 2021 daalt dit basistarief naar 37,10% en blijft het toptarief ongewijzigd. Voor AOW-gerechtigden is sprake van een drieschijvenstelsel, aangezien zij geen AOW-premies meer verschuldigd zijn. Tot een box 1-inkomen van circa € 35.000 bedraagt het tarief voor hen 19,20% (2020: 19,45%). 

Verder daalt het maximale aftrektarief voor aftrekposten als de hypotheekrenteaftrek, de ondernemersaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de persoonsgebonden aftrek in 2021 naar 43% (2020: 46%). 

Algemene heffingskorting  

De algemene heffingskorting (AHK) stijgt in 2021 met € 126 tot € 2.837 voor inkomens tot € 21.043. Door een extra verhoging van de AHK neemt het besteedbaar inkomen toe voor mensen met een inkomen tot € 68.507. De AHK bouwt af voor inkomens tussen € 21.043 en € 68.507, waardoor lagere inkomens het meeste profiteren van de verhoging van de AHK. AOW gerechtigden hebben geen recht op de volledige verhoging van het maximumbedrag van de AHK, omdat zij niet premieplichtig zijn voor de AOW. Voor hen stijgt de maximale AHK met € 56. 

Heffingskortingen 

De wijzigingen in de heffingskortingen in 2021 ten opzichte van het jaar 2020 zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Arbeidskorting  

De arbeidskorting stijgt voor alle werkenden met een arbeidsinkomen tot € 105.736. De arbeidskorting hangt af van het arbeidsinkomen. De arbeidskorting kent drie knikpunten. Het maximumbedrag aan arbeidskorting stijgt met € 184, € 242 en € 386 tot respectievelijk € 463, € 3.837 en € 4.205 bij deze drie knikpunten. Onderstaande tabel geeft deze ontwikkelingen weer. 

Ouderenkorting 

In 2021 gaat de maximale ouderenkorting met € 81 omhoog naar € 1.703. Ouderen met een jaarinkomen tot € 49.323 hebben hier voordeel van. De veranderingen ten opzichte van 2020 zijn weergegeven in figuur 4. 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting  

In 2021 gaat de maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) met € 66 omlaag naar € 2.815. Door een uitspraak van de Hoge Raad krijgt een ruimere groep co-ouders recht op de IACK. Om de IACK betaalbaar te houden, verlaagt het kabinet daarom eenmalig deze korting in 2021. 

Minimumloon omhoog 

Twee keer per jaar, in juli en januari, wordt het minimumloon bijgesteld. Vanaf januari 2021 bedraagt het minimumloon 1684,80 euro bruto per maand. Dat is een stijging van 4,80 euro ten opzichte van juli. 

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin men werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week. 

Meer lezen over de overige fiscale maatregelen van 2021? Klik hier naar het artikel.  

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met T. (Turrab) Syed, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel 0416-330505
T. (Turrab) Syed