Menu
Actueel

Brexit, het gaat nu echt veranderen!

Gepubliceerd op

Welke voorbereidingen moet u als ondernemer nu treffen om in 2021 niet tegen problemen aan te lopen? Op deze pagina leest u hier meer over.

Brexit, het gaat nu echt veranderen!

Brexit

Brexit, dat was toch vorig jaar al? Dat klopt, maar op 31 december aanstaande eindigt de zogenoemde overgangsperiode. De Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben bij de Brexit vorig jaar besloten in 2020 tot nadere afspraken te komen, waarlangs de verdere handelsrelatie vorm krijgt.  Mede door het Coronavirus heeft het Brexit-nieuws niet vaak de voorpagina gehaald, feit is dat deze onderhandelingen heel stroef  zijn verlopen, waardoor een ‘no-deal Brexit’ alsnog werkelijkheid lijkt te gaan worden. Dit betekent dat u als ondernemer reeds nu voorbereidingen moet treffen om in 2021 niet tegen diverse problemen aan te lopen.

In een ‘No-deal’ scenario zal de handelsrelatie tussen de EU en het VK worden geregeld via de handelsafspraken van de Wereldhandelsorganisatie. Binnen deze afspraken is het belangrijk om in ieder geval de volgende zaken alvast te regelen.

Aanpassing btw-administratie

Alles in uw bedrijf vindt weerslag in de btw. Na 31 december 2020 kan voor handelstransacties met het VK niet langer gebruik worden gemaakt van de intracommunautaire regels. Er is dus niet langer sprake van een intracommunautaire transactie. Zorg dat u op tijd weet wat er op uw facturen moet staan!

In-/uitvoerproces

Transacties van en naar het VK zullen via invoer en uitvoer verhandeld worden. Dit betekent dat u te maken gaat krijgen met de Douane. Uw goederen moeten via hen worden ‘ingeklaard’ alvorens zij de Nederlandse/Europese markt op mogen. Hierbij gaan ook importheffingen een rol spelen. Hoewel reeds is uitgesproken dat beide partijen deze heffingen willen beperken, kan niet worden gegarandeerd dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Daarbij is van belang dat u met uw klant of toeleverancier (en vervoerder) duidelijke afspraken maakt over wie de invoer regelt en de kosten daarvan draagt.

Wij wijzen er in dit kader op dat u, mits u de zogenoemde ‘artikel 23-vergunning’ heeft, gebruik kunt maken van een verleggingsregeling bij invoer. Hierdoor mag u de btw over de import in uw reguliere btw aangifte afdragen, in plaats van direct bij invoer.

Markttoelating

Zoals waarschijnlijk bekend, moeten producten aan bepaalde regels voldoen voordat zij worden toegelaten tot de Europese markt. Nu het VK de Europese markt verlaat, kan zij haar eigen eisen aan producten stellen. Het is daarbij niet ondenkbaar dat bepaalde goederen door een toelatingsproces moeten.

Tot slot

De nieuwe situatie met het VK gaat nog veel gevolgen kennen, welke op dit moment mogelijk nog niet overzichtelijk zijn. Handelt u veel met het VK? Wij zijn u graag van dienst om uw bedrijf zo soepel mogelijk door deze situatie heen te begeleiden.

Heeft u vragen met betrekking tot uw situatie?

Neem direct contact op met M.H.J. (Martijn) Kemperman, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
M.H.J. (Martijn) Kemperman