Menu
Actueel

Btw-aftrek voor huisvesting buitenlandse uitzendkrachten

Gepubliceerd op

Btw op kosten voor huisvesting van personeel is in beginsel van aftrek uitgesloten. Onlangs heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant echter beslist dat btw op kosten van huisvesting van buitenlandse uitzendkrachten wel voor aftrek in aanmerking kan komen.

Btw-aftrek voor huisvesting buitenlandse uitzendkrachten

Feiten

Als uitzendbureau, stel je onder meer buitenlandse uitzendkrachten ter beschikking aan jouw opdrachtgevers. Het uitzendbureau verzorgt tevens de huisvesting van deze buitenlandse werknemers omdat hun woonplaats doorgaans ver verwijderd (vaak meer dan 500 km) is van de werkplek. De huur wordt door het uitzendbureau betaald. Het uitzendbureau brengt hiervoor geen vergoeding in rekening aan de uitzendkrachten. De btw die in rekening is gebracht door de aanbieders van de onderkomens –  veelal kortlopende huur van vakantiewoningen –  heeft het uitzendbureau in aftrek gebracht.

Geschil

De Inspecteur legt een naheffingsaanslag op omdat naar zijn inzichten de btw-aftrek op de huisvestingskosten is uitgesloten op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (hierna: het BUA). Het BUA sluit de aftrek van btw op kosten met een gemengd zakelijk/privé karakter uit (waaronder het verlenen van huisvesting) indien de totale kosten per persoon per boekjaar meer dan € 227 exclusief btw bedragen. In dat geval is de voorbelasting op de kosten van deze personeelsvoorzieningen niet aftrekbaar.

De Hoge Raad heeft recentelijk geoordeeld dat het BUA buiten toepassing kan blijven als het huren van de onderkomens primair wordt opgeroepen door de bijzondere behoeften van een onderneming. Het geschil in de zaak van het uitzendbureau ziet met name op de vraag of er van dergelijke bijzondere behoeften sprake is.

Oordeel rechtbank

In het kort oordeelt de rechtbank dat het huren van de onderkomens voor de buitenlandse uitzendkrachten wel degelijk primair wordt opgeroepen door de bijzondere behoeften van het uitzendbureau. Volgens de rechtbank is het namelijk aannemelijk dat de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt zodanig is dat het uitzendbureau genoodzaakt is buitenlandse arbeidskrachten te verwerven. 

De lonen van de binnenlandse en de buitenlandse uitzendkrachten zijn gelijk waarbij het uitzendbureau meer kosten (voor de huisvesting) maakt voor de buitenlandse uitzendkrachten. Het uitzendbureau neemt vrijwillig meer kosten op zich om buitenlandse arbeidskrachten te kunnen aantrekken. Dergelijke omstandigheden wijzen er op dat hier sprake is van bijzondere behoeften van de onderneming. Dat is volgens de rechtbank voldoende om het BUA buiten toepassing te laten.

Belang voor de praktijk

In deze uitspraak van de rechtbank wordt voor het eerst uitgelegd – na het arrest van de Hoge Raad van 13 november 2020 – wanneer huisvesting voor buitenlandse arbeidskrachten buiten toepassing van het BUA kan blijven. Houd hier rekening mee bij de berekening van de BUA-correctie in de laatste btw-aangifte van het jaar. 

Maakt u huisvestingskosten voor buitenlandse werknemers of heeft u andere vragen over de toepassing van het BUA voor uw organisatie? Neem dan contact op met een van onze btw-specialisten.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met W. (Wout) Kooijmans, Aangiftemedewerker bij HLB Van Daal in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
W. (Wout) Kooijmans