Menu
Actueel

Btw-coronamaatregelen verlengd tot 1 oktober 2021

Gepubliceerd op

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst de geldende btw noodmaatregelen coronacrisis verlengd tot 1 oktober 2021. Deze noodmaatregelen zijn op de toepassing van het btw-nultarief op mondkapjes, de btw-vrijstelling voor het ter beschikking stellen van zorgpersoneel en het btw-nultarief op COVID-19- vaccins en testkits. We geven u een korte toelichting.

Btw-coronamaatregelen verlengd tot 1 oktober 2021

1. Btw-nultarief op levering van mondkapjes

De toepassing van het btw-nultarief op de levering van mondkapjes wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Over de levering van mondkapjes (zowel medische als niet-medische) is geen btw verschuldigd. Toepassing van het nultarief heeft geen gevolgen voor de aftrek van btw bij de leverancier. Het begrip ‘mondkapjes’ moet naar algemeen spraakgebruik worden uitgelegd.

2. Btw-vrijstelling op ter beschikking stellen zorgpersoneel

Door de coronacrisis is in de zorgsector een situatie ontstaan waarbij meer dan normaal sprake is van in- en uitlenen van zorgpersoneel. Personeel wordt ingezet waar dat noodzakelijk is om de verzorging en verpleging van zieken te waarborgen. De staatssecretaris van Financiën wenst te voorkomen dat deze extra inzet voor de zorgsector door de heffing van omzetbelasting voor extra administratieve of financiële lasten leidt. Daarom wordt de volgende goedkeuring tot 1 oktober 2021 verlengd.

Vrijstelling
Buiten de heffing van btw blijft het ter beschikking stellen van zorgpersoneel dat wordt ingezet voor het verzorgen of verplegen van personen in de in het besluit genoemde inrichtingen en instellingen.

De maatregel geldt zowel voor de terbeschikkingstelling door de in besluit bedoelde inrichtingen en instellingen onderling als voor de terbeschikkingstelling door btw-ondernemers. Voor deze goedkeuring gelden drie voorwaarden die u kunt vinden in het besluit.

Aftrek van voorbelasting
De terbeschikkingstelling van zorgpersoneel die op basis van deze goedkeuring buiten de btw-heffing blijft, blijft buiten beschouwing bij het vaststellen van de omvang van het recht op aftrek van btw van de uitlener.

Bij toepassing van de goedkeuring door btw-ondernemers, blijft de eventuele aftrek van btw voor deze ondernemers in stand. Ondernemers die btw-vrijgestelde prestaties verrichten krijgen hierdoor geen (aanvullend) recht op aftrek van btw. Ook vermindert toepassing van de goedkeuring hun eventuele recht op aftrek van btw niet.

3. Btw-nultarief op levering van COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits

Onder ‘normale omstandigheden’ is de levering van vaccins is belast tegen het verlaagde btw-tarief en is de levering van testkits belast tegen het algemene btw-tarief. Daarnaast zijn diensten bestaande uit het tegen vergoeding vaccineren of testen ‘normaal’ belast tegen het algemene tarief, tenzij deze onderdeel zijn van een vrijgestelde medische dienstverlening. De Btw-richtlijn 2006/112 geeft lidstaten nu tijdelijk de mogelijkheid tot introductie van een nultarief voor de levering van COVID-19 vaccins en COVID-19 testkits en de diensten bestaande uit het vaccineren en testen met deze hulpmiddelen. Nederland maakt gebruik van deze 

Levering van COVID-19-vaccins
De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat geen btw wordt geheven ter zake van de leveringen van COVID-19-vaccins en de dienst bestaande uit het vaccineren met deze vaccins. Hieronder vallen alleen de vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau zijn goedgekeurd als COVID-19-vaccins. Het nultarief geldt voor de levering van het vaccin en de vaccinatiedienst, tenzij ter zake van het vaccineren een vrijstelling van toepassing is.

Levering van COVID-19-testkits
De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat geen btw wordt geheven ter zake van de levering van COVID-19-in-vitrodiagnostiek en de dienst bestaande uit het afnemen en/of uitvoeren van de test met deze testkits. Daarbij moet het gaan om testkits die voldoen aan de actuele versie van de LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM. Het nultarief geldt voor de levering van COVID-19-in-vitrodiagnostiek en de dienst van het testen met deze testkits, tenzij ter zake van het testen een vrijstelling van toepassing is.

Deze goedkeuring geldt tevens voor Covid-19 testkits die zijn opgenomen in de ‘COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database’ van de Europese Commissie en voorzien zijn van een CE-markering. Betreffende de levering van Covid-19 Antigeen-zelftesten geldt dat het btw-nultarief alleen van toepassing is als de Minister van Medische Zorg en Sport ontheffing heeft verleend om deze op de Nederlandse markt te brengen.

Alle bovenstaande noodmaatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2021. Heeft u verdere vragen over btw en de coronamaatregelen? Neem dan contact op met een van onze btw-specialisten. Ze helpen u graag verder!

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans