Menu
Actueel

BTW eindejaarstips voor ondernemers

Gepubliceerd op

Het einde van 2020 is in zicht. Wat u dit jaar nog kunt of moet regelen als ondernemer? Wij informeren u graag in dit artikel over btw-zaken die u dit jaar nog kunt of moet regelen aangaande de KOR, btw-herziening en het BUA. Dat leest u op deze pagina.

BTW eindejaarstips voor ondernemers

Meld u op tijd aan voor de KOR

De kleineondernemersregeling (KOR) is een btw-vrijstelling. U kunt gebruik maken van de KOR als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in 1 kalenderjaar hebt. Als u voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR doet u geen btw-aangifte meer en hoeft u ook geen btw meer in rekening te brengen aan uw klanten. Daartegenover staat dat u geen btw meer kunt terugvragen over uw kosten en investeringen. Aanmelden voor de KOR moet u doen uiterlijk vier weken voor de start van het belastingtijdvak waarin u de KOR wilt laten ingaan. Indien u vanaf 1 januari 2021 wilt meedoen, moet u dus uiterlijk op 3 december 2020 het aanmeldformulier bij de Belastingdienst hebben ingediend. Let wel, een eenmaal gemaakte keuze voor de KOR geldt in beginsel voor drie jaar. Mocht u de omzetdrempel van € 20.000 in de loop van enig jaar overschrijden, dan wordt u vanaf dat moment weer btw-plichtig.

Twijfelt u of deelname aan de KOR voor u interessant is? Neem dan contact op met een van onze adviseurs om een gedegen afweging te maken van de voor- en nadelen.

Herziening van btw? – Geef correctie aan in laatste btw-aangifte van 2020

Heeft u in de afgelopen tien jaar een onroerende zaak met btw aangeschaft? Let er dan op dat de in aftrek gebrachte btw in het jaar van ingebruikname in de negen opvolgende jaren wordt gevolgd (de zogeheten herzieningstermijn). In geval de verhouding van het gebruik van de onroerende zaak voor btw-belaste versus btw-vrijgestelde prestaties is gewijzigd ten opzichte van het gebruik waarvan u uitging op het moment van in gebruik neming, moet de aftrek worden gecorrigeerd. Dit heeft tot gevolg dat u mogelijk btw moet terugbetalen of terugkrijgt. Deze herzienings-btw vermeldt u in de laatste btw-aangifte van 2020. Ook voor roerende investeringsgoederen geldt een herzieningstermijn. Deze termijn bedraagt echter vier jaren na het jaar van ingebruikname.

Voor niet-investeringsgoederen en diensten die gebruikt worden voor zowel belaste als vrijgestelde doeleinden is het ook mogelijk dat u de btw hierop moet aanpassen in de laatste btw-aangifte van het jaar van ingebruikname. Dit kan het geval zijn als aan het einde van het jaar blijkt dat de verhouding belaste versus vrijgestelde omzet afwijkt van de verhouding gebruikt in het aangiftetijdvak waarin de goederen of diensten zijn in gebruik genomen.

Mede als gevolg van de coronacrisis kan het zijn dat de verhouding belaste / vrijgestelde omzet van uw onderneming is gewijzigd in 2020. Wilt u weten wat dit doet voor de btw-herziening? Wij vertellen u hier graag meer over.

Vergeet aan het eind van het jaar de BUA-berekening niet!

Het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) sluit de aftrek van btw op kosten met een gemengd zakelijk/privé karakter uit (personeelsvoorzieningen, relatiegeschenken, overige giften en kantine) indien de totale kosten per persoon per boekjaar meer dan € 227 exclusief btw bedragen. In dat geval is de voorbelasting op de kosten van deze voorzieningen niet aftrekbaar. Het jaarlijks zorgvuldig toepassen van de BUA-regeling levert “credit punten” op. Vaak blijkt de Belastingdienst bij een btw-controle de BUA-regeling als eerste te toetsen om snel een eerste indruk te krijgen of een ondernemer de btw-voorschriften zorgvuldig en correct toepast.

In de praktijk komt een ondernemer vaak door tijdgebrek niet toe aan het maken van een BUA berekening voor de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar. De laatste aangifte van het voorgaande jaar moet namelijk eind januari worden ingediend, over het algemeen een erg drukke periode. Richt de administratie zo in dat de voor de BUA-berekening benodigde gegevens snel beschikbaar zijn. In de praktijk blijken BUA-correcties door de Belastingdienst (vermeerderd met boete en rente) soms stevig op te lopen, zeker als de Belastingdienst de gegevens van één jaar extrapoleert over een naheffingstermijn van 5 jaar. Het dan alsnog opmaken van BUA-berekeningen over oudere jaren is vaak tijdrovend en daardoor eveneens kostbaar. HLB heeft voor de BUA-berekening in de laatste btw-aangifte van het jaar een rekentool. Ook is op aanvraag een uitvoerig memo over de BUA regeling en de eindejaarscorrecties omzetbelasting beschikbaar. Vraag uw contactpersoon hiernaar!

Wilt u meer weten over bovengenoemde zaken of heeft u andere btw-gerelateerde vragen?

Neem direct contact op met mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans