Menu
Actueel

Contracten aanzeggen/opzeggen

Gepubliceerd op

Bij contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer moet u als werkgever uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of u het contract wel of niet verlengt.

Contracten aanzeggen/opzeggen

Wat als u zich niet houdt aan de aanzegtermijn?

Laat u uw werknemer niet weten of u de arbeidsovereenkomst wel of niet wilt voorzetten? Dan heeft uw werknemer recht op een zogenaamde aanzegvergoeding. Deze vergoeding bedraagt maximaal één maandsalaris. Heeft u uw werknemer te laat laten weten dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd? Dan heeft hij recht op een vergoeding naar verhouding. Als u bijvoorbeeld een week te laat was met aanzeggen, dan heeft hij recht op een week salaris. De werknemer mag deze vergoeding opeisen tot twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst.

"Laat u uw werknemer niet weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet, of niet tegen welke voorwaarden, terwijl hij de werkzaamheden wel gewoon blijft verrichten?"

Dan heeft de nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch dezelfde looptijd als de voorafgaande arbeidsovereenkomst, met een maximum van een jaar. Als op dat moment aan de voorwaarden van de ketenbepaling is voldaan, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook in dit geval bent u aan uw werknemer de aanzegvergoeding verschuldigd. De werknemer mag deze vergoeding binnen twee maanden opeisen.

Oproepkrachten

Ook voor oproepkrachten met een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer geldt de aanzegverplichting.

Als een oproepkracht lange tijd niet komt werken, is het noodzakelijk om het dienstverband te beëindigen. De werknemer wordt dan tijdig afgemeld bij de Belastingdienst, UWV en pensioenfonds.

Een werknemer kan altijd weer in dienst gemeld worden bij opnieuw starten van de werkzaamheden. Op deze manier wordt voorkomen dat werknemers onbedoeld voor onbepaalde tijd in dienst komen.

Signalen Loket.nl ten aanzien van aanzeggen en einde arbeidsovereenkomst:

  • 62 dagen voor einde arbeidsovereenkomst ontvangt u een signaal vanuit Loket.nl, zodat er een tijdige aanzegging plaats kan vinden.
  • 28 dagen voor einde arbeidsovereenkomst ontvangt u een signaal vanuit Loket.nl dat de arbeidsovereenkomst afloopt. De werkgever dient dan aan HLB Van Daal HR-Services door te geven wat het vervolg van de arbeidsovereenkomst wordt zodat dit tijdig kan worden opgenomen in Loket.nl en ook in de toekomst de signalen tijdig worden toegezonden.
    Tevens bestaat er voor u de mogelijkheid dat er een arbeidsovereenkomst of aanvulling op de arbeidsovereenkomst wordt opgesteld.