Menu
Actueel

COVID-19: grensarbeiders in Nederland, België en Duitsland

Gepubliceerd op

Worden werkzaamheden door uw werknemers (tijdelijk), door de aanhoudende COVID-19 pandemie, in een ander land verricht dan gebruikelijk? Ook bestuursbesluiten van een Nederlandse vennootschap kunnen mogelijk in een ander land worden genomen of verblijven personen ongewild tijdelijk in een ander land door de reisbeperkingen. Deze zaken kunnen gevolgen hebben op de algemene principes van (internationale) belastingheffing.

COVID-19: grensarbeiders in Nederland, België en Duitsland

Grensarbeiders Nederland, België en Duitsland 

Voor grensarbeiders werkzaam in zowel Nederland als België of voor grensarbeiders werkzaam in zowel Nederland als Duitsland zijn deze aandachtspunten op het gebied van belastingheffing en sociale zekerheid onderkend. Hierover zijn in april 2020 afspraken gemaakt met Duitsland en in mei 2020 met België. Deze afspraken zijn recentelijk verlengd tot ten minste 31 maart 2021. Maar wat houden de afspraken in? En waar dien ik als werkgever of werknemer op te letten? 

We nemen een voorbeeld:
Een werknemer woont in Nederland en heeft een arbeidscontract met Duitse werkgever. De werknemer werkt zowel fysiek in Duitsland (4 dagen per week) als in Nederland (1 dag per week) voorafgaande aan COVID-19. Normaal gesproken zal dan 80% van zijn salaris worden belast in Duitsland en 20% in Nederland. Daarnaast zal de werknemer sociaal verzekerd zijn in Duitsland omdat hij minder dan 25% van zijn werkzaamheden in Nederland verricht. 

Door COVID-19 werkt de werknemer opeens alle dagen fysiek in Nederland (vanuit thuis). Hierdoor zal zonder nadere afspraken opeens 100% van zijn salaris in Nederland moeten worden belast. Daarnaast zal hij dan ook ineens sociaal verzekerd worden in Nederland. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de werknemer, maar ook voor de loonadministratie van de werkgever.  

Om deze drastische gevolgen op te vangen is afgesproken dat de werkgever en werknemer mogen kiezen om aan te sluiten bij het werkpatroon zoals het was voor de uitbraak van COVID-19. Dit betekent dat de belastingheffing hetzelfde blijft en ook de sociale zekerheid niet wijzigt. Hiervoor gelden twee aanvullende voorwaarden: 

  • De werknemer dient de nodige gegevens bij te houden (bijvoorbeeld een schriftelijke bevestiging van de werkgever welk deel van de thuiswerkdagen uitsluitend wegens de maatregelen in verband met COVID-19 thuiswerkend werd doorgebracht), en 
  • De werkdagen welke gedwongen thuis worden gewerkt ook in het andere land daadwerkelijk worden belast. 

De werkgever kan hier eventueel al rekening mee houden in de salarisadministratie door niet aan te sluiten bij de fysieke werkdagen gewerkt in de landen of de werknemer kan deze afwijkende behandeling in zijn Nederlandse aangifte inkomstenbelasting (laten) verwerken.  

Overige grensarbeiders 

Uiteraard zijn er ook (Nederlandse) werknemers werkzaam in meerdere landen voor een werkgever, niet zijnde België of Duitsland. Bijvoorbeeld een Nederlandse werknemer werkt zowel in Nederland als Zwitserland of een inwoner van Spanje werkt zowel in Spanje als in Nederland. In dergelijke gevallen kan niet worden aangesloten bij de bilaterale overeenkomsten zoals hiervoor beschreven. Dit betekent dat in deze situaties er wel mogelijk gevolgen ontstaan voor de belastingheffing en sociale zekerheid voor de betreffende werknemer. Vooralsnog zijn hier geen specifieke tegemoetkomingen voor overeengekomen. Zorgvuldige beoordelingen van de fiscale gevolgen van deze situaties verdient aanbeveling. 

Andere grensoverschrijdende situaties 

Door het verrichten van werkzaamheden door een werknemer in een ander land dan waar de werkgever is gevestigd kan onder omstandigheden leiden tot een vaste inrichting voor de Nederlandse vennootschapsbelasting van de werkgever in het andere land. Bijvoorbeeld indien wordt verondersteld dat door de werknemer vanuit zijn huis een onderneming van de werkgever wordt gedreven. Ook kan de feitelijke leiding van een Nederlandse vennootschap mogelijk in een ander land worden verondersteld indien de dagelijkse leiding en/of bestuursbesluiten in een ander land dan Nederland worden genomen als gevolg van COVID19.  

Voor deze situaties heeft Nederland in aansluiting op publicaties van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in beginsel voorgesteld om geen gevolgen te verbinden aan deze tijdelijke situaties en vooralsnog geen vaste inrichting te veronderstellen of een verschuiving van de feitelijke leiding. Uiteraard blijft monitoring van deze specifieke situaties aanbeveling genieten, juist omdat niet alle landen dit advies van de OESO hebben gevolgd. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J. (Jeroen) Rooijakkers, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
J. (Jeroen) Rooijakkers