Menu
Actueel

De spelregels voor het realiseren van een boekwinst middels een HIR

Gepubliceerd op

De huidige coronacrisis heeft zijn uitwerking op alle onderdelen van onze samenleving. Het is dan ook logisch dat ook op fiscaal vlak de coronacrisis zijn uitwerking heeft. De herinvesteringsreserve (HIR) is hier een voorbeeld van. In dit artikel nemen we u mee in de fiscale spelregels van de HIR.

De spelregels voor het realiseren van een boekwinst middels een HIR

De HIR is een fiscale reserve[1] die gevormd kan worden bij het vervreemden van een bedrijfsmiddel. Van een vervreemding is sprake bij verkoop, maar ook bij verlies of beschadiging van het bedrijfsmiddel. In beide gevallen wordt mogelijk een boekwinst gerealiseerd. In het geval van een verkoop is de fiscale boekwinst het verschil tussen de verkoopprijs en de fiscale boekwaarde van het bedrijfsmiddel. In het geval van verlies of beschadiging is de boekwinst het verschil tussen een eventuele vergoeding en de fiscale boekwaarde van het bedrijfsmiddel.  

De realisatie van een fiscale boekwinst wordt normaliter direct belast voor de Nederlandse inkomsten- of vennootschapsbelastingBestaat er echter het voornemen om opnieuw te investeren in een bedrijfsmiddel in een onderneming dan zou deze directe belastingheffing de financiering van een nieuw bedrijfsmiddel in gevaar kunnen brengen. Om deze reden heeft de wetgever de HIR geïntroduceerd 

Voor de behaalde fiscale boekwinst kan een HIR worden gevormd voor fiscale doeleindenEr dient dan wel continu sprake te zijn van een herinvesteringsvoornemen binnen de onderneming. De directe heffing van belasting wordt daarmee uitgesteld. Bij de aankoop van een nieuwsbedrijfsmiddel wordt de HIR op het nieuwe bedrijfsmiddel afgeboektDe uitgestelde belastingheffing wordt dan verspreid over de jaren waarin wordt afgeschreven [2] op het nieuwe bedrijfsmiddel.  

 Als normaliter niet binnen de drie jaren volgend op het boekjaar waarin de HIR is gevormd een nieuw bedrijfsmiddel wordt aangeschaft waarop de HIR afgeboekt kan worden, valt de HIR alsnog vrij in de fiscale winst en wordt in één keer alsnog de inkomsten- of vennootschapsbelasting hierover betaaldEchter als aannemelijk  kan worden gemaakt dat er sprake is van een ‘bijzondere omstandigheid’, valt de HIR niet alsnog vrij in de fiscale winst. 

In het kader van de corona-pandemie is onlangs besloten dat de coronacrisis aangemerkt zal worden als een dergelijke bijzondere omstandigheid. Als niet binnen de drie jaren volgend op het boekjaar waarin de vorming van de HIR heeft plaatsgevonden een nieuw bedrijfsmiddel wordt aangeschaft, wordt de HIR niet alsnog toegevoegd aan de fiscale winst. Echter dient hierbij de invloed van de coronacrisis aannemelijk te worden gemaakt. Daarnaast is het van belang dat er wel een begin is gemaakt aan de uitvoering van de herinvestering. Als hiervan geen sprake is, geldt het aanmerken van de coronacrisis als een bijzondere omstandigheid niet en wordt de HIR zoals gebruikelijk alsnog toegevoegd aan de fiscale winst indien niet binnen de gestelde drie jaren een nieuw bedrijfsmiddel wordt gekocht. 

 

[1] Een HIR wordt niet opgenomen in een commerciële jaarrekening. 

[2] De fiscale afschrijvingen op het nieuwe bedrijfsmiddel zijn nu lager vanwege de afboeking van de HIR op de aanschafwaarde waardoor het afschrijvingspotentieel lager wordt.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. W.H.T. (Wim) Aalders RB, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. W.H.T. (Wim) Aalders RB