Menu
Actueel

Detachering van een buitenlandse arbeidskracht? Voorkom een boete

Gepubliceerd op

Wij zien in de praktijk dat bepaalde sectoren weer meer gebruik maken van detachering. Overweegt u detachering van een buitenlandse arbeidskracht? Wij geven u graag meer informatie over de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde medewerkers in de Europese Unie (WagwEU) en leggen we uit hoe u een boete voorkomt.

Detachering van een buitenlandse arbeidskracht? Voorkom een boete

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde medewerkers in de Europese Unie (WagwEU)

Is sprake van een buitenlandse werkgever of zelfstandige die in Nederland aan het werk gaat dan is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde medewerkers in de Europese Unie (WagwEU) van toepassing. De wet is niet van toepassing op buitenlandse medewerkers die tijdelijk in dienst treden van een Nederlandse werkgever. Op basis van deze wetgeving geldt voor de buitenlandse werkgevers en zelfstandigen, voordat de werkzaamheden starten, de verplichting om zich te melden via het online meldloket voor buitenlandse medewerkers.

De gegevens die u hierbij moet vermelden, liggen op het terrein van: de contactgegevens van de buitenlandse werkgever of zelfstandige, wie de contactpersoon is, voor welke Nederlandse opdrachtgever wordt gewerkt, in welke sector, op welke locatie gewerkt wordt en welke medewerkers eventueel in Nederland komen werken. Ook wordt de voor de hand liggende link gelegd naar de verantwoordelijkheid in de afdracht van loonbelasting en de sociale zekerheid. Op de Nederlandse werkplek dient daarbij de nodige documentatie aanwezig te zijn, o.a. de arbeidsovereenkomst, loonstroken, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en de daarbij behorende betalingswijzen. Bij het aanwijzen van de contactpersoon in de meldingsplicht is het van belang te weten dat de contactpersoon een in Nederland aanwezige natuurlijk persoon moet zijn. Deze persoon moet de bevoegdheid hebben om documenten te verzenden en te ontvangen. De WagwEU is ook van belang voor Nederlandse ondernemingen. 

Voorkom een boete

Let op: als opdrachtgever bent u medeverantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen ter nakoming van de arbeidsvoorwaarden. Bij een onjuiste toepassing van deze verplichtingen kunt u als opdrachtgever ook beboet worden. Die boete kan variëren van € 750 tot € 8.000. Afhankelijk van de omstandigheden kan cumulatie, verhoging of matiging plaatsvinden. Het een en ander is en blijft een feitelijke aangelegenheid, maar een juiste afbakening in de verschillende overeenkomsten zoals in de service- / detacheringsovereenkomst, de arbeidsovereenkomst is hierbij van belang. Fiscale en juridische rechtskeuzes zijn mogelijk maar kunnen ook beïnvloed worden door dwingendrechtelijke bepalingen vanuit de verschillende wet- en regelgevingen. 

Heeft u een vraag?

Neem direct contact op met mr. M.C.A. (Marc) Lichtenberg RB, Belastingadviseur en lid van het specialistenteam Internationaal bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
mr. M.C.A. (Marc) Lichtenberg RB