Menu
Actueel

Eindejaarstips HRM en Salarisadministratie

Gepubliceerd op

Welke zaken kan je als werkgever (dit jaar) nog regelen om maximaal voordeel te behalen uit diverse regelingen?

Eindejaarstips HRM en Salarisadministratie

Uw loonaangifte over december/periode 13 staat later ter beschikking

Vanwege de mogelijkheid om nog correcties door te voeren over 2020 hebben wij er voor gekozen om de loonaangifte over december of periode 13 later aan te maken. In tegenstelling tot de voorafgaande perioden zal de loonaangifte pas halverwege de maand januari voor u benaderbaar zijn.

Uw salarisoutput sneller in huis 

Om u, ondanks de decemberdrukte, toch op tijd te kunnen voorzien van uw salarisoutput en bijzonder betalingen van bonussen willen wij u vragen om uw salarismutaties uiterlijk dinsdag 15 december in te voeren of aan te leveren.

Toesturen beschikking Werkhervattingskas (WHK) van wezenlijk belang

Afgelopen weken hebben wij al onze klanten met premieplichtig personeel verzocht om de beschikking WHK 2021 naar ons toe te sturen die onlangs op de mat is gevallen of binnenkort zal vallen. De beschikking is niet alleen noodzakelijk om de loonverwerking op een juiste manier voor u voort te kunnen zetten in 2021, maar in voorkomende gevallen bevat deze beschikking ook fouten waardoor u wellicht ten onrechte of teveel premie gaat afdragen in 2021. Lees hier meer over op onze website.

Profiteer nu nog snel van het loonkostenvoordeel

In oktober hebben wij u geattendeerd op de mogelijkheid om voor 2020 nog te besparen op uw loonkosten. U hebt nog een paar weken de tijd om daar op te anticiperen. Lees hier meer over op onze website.

Optimaal gebruik maken van applicaties 

Wist u dat Loket.nl, onze salarisapplicatie, veel meer functionaliteiten heeft dan waar u in eerste instantie aan zou denken? Loonstroken ontvangen is één ding, maar wat denkt u bijvoorbeeld van zelf mutaties invoeren, beheren van declaraties van uw werknemers en verlof- en verzuimregistratie. Maar denk bijvoorbeeld ook aan optimaal gebruik van de werkgevers- en werknemersdossiers en koppelingen met uw financiële administratie. En bent u op zoek naar nog meer digitale ondersteuning van HRM processen en administraties? Neem dan contact met ons op voor een demo van Daywize, het e-HRM pakket dat vele extra digitale workflows kent zoals on-boarding, recruitment, gesprekscyclus, verzuimmanagement en verlof.

Het jaar 2020 kent 53 verloningsweken

De klanten die per 4-weken uitbetalen weten uit ervaring dat eens in de 6 jaren er een volle extra week betaald moet worden om de weektelling weer goed te krijgen, maar hoe komt dat nu?  Eigenlijk duurt een jaar 365 dagen en ¼ dag en we rekenen altijd met 365 dagen. Hierdoor hebben we eens in de 4 jaren een schrikkeldag. Omdat we altijd rekenen met 52 weken x 7 dagen = 364, houden we eigenlijk elk jaar een dag over en in een schrikkeljaar zelfs 2. Dat is eens in de 6 jaar een volle week en die noemen we dan gemakshalve week 53.

Gebruik uw mobiele telefoon om in te loggen

De meeste gebruikers van ons salarispakket Loket.nl maken gebruik van onze portal HLB-online. Daarvoor gebruiken ze een zogenaamde token. Wist u dat dit ook kan middels een gebruiksvriendelijke app op uw telefoon, waardoor u geen token meer nodig heeft? Informeer bij het secretariaat uw HLB-vestiging voor de mogelijkheden. 

Geen personeelsfeest maar wel een netto bonus   

Dat is waar veel werkgevers voor kiezen nu er door Covid-19 allerlei beperkingen blijven voortduren. Maar hoeveel kan ik onbelast geven? Hoe zat het ook al weer? In 2020 is de vrije ruimte van de Werkkostenregeling eenmalig verhoogd. Lees hier meer over via dit artikel. 

Heeft u al uw werknemers juist ingedeeld en betaald u niet te veel WW-premie?

Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Zo betaald u nu een hogere WW-premie voor werknemers zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarin de vaste uren zijn vastgelegd en oproepkrachten. Mocht u werknemers voor onbepaalde tijd met vaste uren in dienst hebben, maar dit nog niet schriftelijk hebben vastgelegd, dan adviseren wij dit zo snel mogelijk te doen. Meer informatie vindt u hier.

Arbobeleid & Preventie een ver van mijn bed show? 

Bij het woord ‘arbobeleid’ hebben veel werkgevers nog steeds geen positief beeld en zien het enkel als een kostenpost. Dit is onterecht, omdat door middel van een goed arbobeleid juist kosten bespaard kunnen worden. Bovendien zijn werkgevers verplicht om ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dit toont het belang aan om uw arbobeleid goed te organiseren. Bent u benieuwd wat dit precies inhoudt en hoe u uw arbobeleid kunt optimaliseren? Lees het hier op onze website.

NOW 3.0

Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is één van de bestaande maatregelen die met maar liefst negen maanden wordt verlengd. De insteek van de NOW regeling blijft gelijk: een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden met als doel de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. Op deze pagina leest u meer over de NOW 3.0.

In de regeling NOW 2.0 en NOW 3.0 is er voor werkgevers een inspanningsverplichting opgenomen om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Wij adviseren u om uw werknemers te ondersteunen bij het nemen van de volgende stap in een andere functie of loopbaan en het verkrijgen van inzicht in de competenties. Enerzijds vanuit de rol van goed werkgeverschap, anderzijds vanuit het voldoen aan de inspanningsverplichting die gesteld wordt vanuit NOW 2.0 en 3.0. Kijk hier voor meer info over het ontwikkeladviestraject.

Einde doorbetalen reis- en onkostenvergoedingen tijdens Corona 2021

Voor 2020 was het nog toegestaan om reis- en onkostenvergoedingen onbelast door te betalen aan het personeel wat thuis aan het werk was. Met ingang van 2021 komt dit te vervallen en zult u met name de reiskostenvergoedingen opnieuw moeten gaan vaststellen als werknemers (deels) thuiswerken. Wellicht is een thuiswerkvergoeding wel een goed alternatief voor het wegvallen van de eerdergenoemde onkostenvergoedingen en het verlagen van de reiskostenvergoeding. Laat u hierover goed adviseren.

De Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Vanwege de coronacrisis is er een nieuwe, fiscale investeringssubsidie geïntroduceerd: de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling biedt werkgevers, die in deze roerige tijden investeren voordeel. Bedrijven kunnen deze investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing en de regeling is dus alleen interessant voor bedrijven met personeel. Door deze systematiek is het voordeel van de regeling ook niet afhankelijk van de winst. Lees hier meer over de BIK.

Koop uw elektrische auto vóór 2021

Als u als ondernemer van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2020 te doen. Vanaf 2021 gaat de 8%-bijtelling voor elektrische auto’s namelijk omhoog naar 12%. Bovendien geldt deze 12%-bijtelling slechts voor de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 45.000, zoals nu nog het geval is. Over het meerdere betaalt u 22%. De lage bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating.

Opleidingskosten ex-werknemer onbelast vergoeden vanaf 2021

De gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen die worden gebruikt voor kwalificerende scholing geldt met ingang van 2021 ook voor vergoedingen en verstrekkingen die voortvloeien uit vroegere arbeid. Omdat met toestemming van de ex-werknemer scholingskosten in mindering mogen worden gebracht op de berekende transitievergoeding, betekent dit dat onder voorwaarden een deel van de transitievergoeding onbelast vertrekt kan worden. Laat u hierover goed informeren voordat u daar afspraken over maakt met uw (ex)werknemer.

Opzet abonnementen HRM101 

Een eigen personeelsfunctionaris of HRM-afdeling te duur of niet helemaal wat u zoekt? Bekijk onze abonnementen, waarmee u (de uitvoering van) het personeelsbeleid met een gerust hart aan ons kunt overlaten. Tegen lagere kosten dan in eigen beheer. Bovendien krijgt u dan de beschikking over uw eigen e-HRM pakket waarmee u al uw HRM processen en administraties volledig digitaal kunt ondersteunen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek om samen te bepalen welk abonnement het beste bij u past. Klik hier voor de mogelijkheden.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. G.B. (Gijs) van Zon, Directeur HRM101 bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
drs. G.B. (Gijs) van Zon