Menu
HLB Van Daal

Energielabel C al op uw kantoor?

Gepubliceerd op

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Energielabel C al op uw kantoor?

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat.

Uitzonderingen waarvoor de verplichting niet geldt:
• Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
• Monumenten (Rijk/provincie/gemeente). Beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe
• Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden


Als subsidieadviseur van HLB Van Daal kan ik klanten bijstaan bij het voldoen aan de informatieplicht en behulpzaam zijn bij de te nemen maatregelen en de eventuele subsidie mogelijkheden daarvan. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met ing. E.E.P.M. (Erwin) van der Linden AA, Subsidie adviseur bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
ing. E.E.P.M. (Erwin) van der Linden AA