Menu
Actueel

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders tijdens de coronacrisis

Gepubliceerd op

Bent u zorgaanbieder en niet direct betrokken bij de zorg aan coronapatiënten? Dan kunt u in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage vanuit de zorgverzekeraars. Op die manier wordt u gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunt u onder meer uw hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. Op deze pagina vertellen u meer over deze regeling.

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders tijdens de coronacrisis

Wanneer treedt de regeling in werking?

De regeling voor de continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de Tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging van Werkbehoud (NOW) en treedt op 1 mei in werking. De continuïteitsbijdrage heeft net als de NOW terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. De regeling voor continuïteitsbijdrage staat open voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen en waarvan de zorgverlening op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering.

Vanaf begin mei kunt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, de eerste uitbetaling vindt plaats in mei. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet. De verwachting is dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60% en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed.

Wat is er nodig om de aanvraag te doen?

De exacte voorwaarden en bepalingen van de regeling zijn nu nog niet bekend en het is ook nog niet bekend welke gegevens aangeleverd moeten worden bij de aanvraag van de continuïteitsbijdrage. Wij voorzien dit artikel van een update zodra de regeling omtrent de continuïteitsbijdrage volledig is gepubliceerd.

Wat als u nu al acute financiële problemen heeft?

Bepaalde groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Deze vooruitbetaling geldt voor: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

Behoort u tot deze zorgaanbieders? Dan kunt u via VECOZO een verzoek om vooruitbetaling aanvragen, dit kan  vanaf 14 april 2020. De vooruitbetaling bedraagt in beginsel 70% van de gemiddeld door zorgverzekeraars vergoede maandomzet, deze wordt vanaf 20 april uitgekeerd.

Welke eisen zijn verbonden aan de vooruitbetaling vanaf 14 april 2020?

  • U heeft een zorgovereenkomst gesloten voor 2020 met de zorgverzekeraar waarbij de aanvraag wordt gedaan (alleen voor gecontracteerde zorgaanbieders).
  • U doet geen beroep op de NOW, met uitzondering van:
    • Gebruikmaking van fiscale regelingen is wel toegestaan
    • Het kostendeel dat de zorgverzekeraar niet vergoedt
  • Resterende omzetdaling na aftrek van de (vooruitbetaling) continuïteitsbijdrage.

Voor zorgaanbieders die acute zorg verlenen aan coronapatiënten - zoals ziekenhuizen en huisartsen - en voor zorgaanbieders in de langdurige zorg, zijn al eerder financiële afspraken gemaakt.

Kan ik naast deze regeling ook nog gebruikmaken van de NOW?

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage is dat u geen aanspraak maakt op de NOW, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding vanuit de deze regeling. Mondzorgkoepels ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en de KNMT bevestigen dat de NOW-regeling wel kan worden aangevraagd voor het deel van de omzetdaling dat niet ziet op het verzekerde deel (basis en aanvullend).

U moet zich als zorgaanbieder voor ondersteuning dus in eerste instantie wenden tot de continuïteitsregeling en nagaan of u vanuit deze regeling steun kunt krijgen.

Maatwerk

Gezien het bovenstaande kunt u als zorgaanbieder mogelijk aanspraak maken op een combinatie van de continuïteitsbijdrage en de NOW. U zult dus een beroep moeten doen op de continuïteitsbijdrage voor het verzekerde deel en een beroep op de NOW voor het niet verzekerde deel. Het aanvragen van beide regelingen betreft dus maatwerk. 

Heeft u vragen over welke combinatie in uw situatie het beste is? Neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)

Naast de continuïteitsbijdrage en de NOW is er ook nog de regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Op 7 april 2020 is besloten om (per uiterlijk 15 april 2020) de TOGS-regelingen aan te vullen. Paramedische beroepen (die niet-gecontracteerde zorg verlenen zoals fysiotherapeuten en tandartsen) zijn aan de doelgroep van deze regeling toegevoegd. Bekijk de lijst met uitbreiding van SBI-codes of lees meer over (het aanvragen van) de TOGS >

Wilt u dat wij de continuïteitsregeling (evt. in combinatie met de NOW) voor u aanvragen?

Dat kan. Neemt u dan contact op met Reinier Meesters via onderstaande contactgegevens, wij helpen u graag verder.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.A. (Reinier) Meesters, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. R.A. (Reinier) Meesters