Menu
Actueel

Handelsovereenkomst EU en VK Brexit

Gepubliceerd op

Afgelopen donderdag is de lang beloofde handelsovereenkomst gesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en lijkt een harde Brexit voorkomen. Op dit moment zijn de exacte details nog niet geheel duidelijk en zullen het Britse Parlement en het Europese Parlement nog goedkeuring dienen te verlenen. Uit initiële reacties op het akkoord lijkt het akkoord grote gelijkenis te vertonen met de Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada.

Handelsovereenkomst EU en VK Brexit

Btw

Voor de te verwachten gevolgen voor de btw verwijzen wij naar onze eerdere berichtgeving. Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal ondanks de Vrijhandelsovereenkomst worden aangemerkt als een niet-EU-land en de btw gevolgen zullen wijzigen conform onze eerdere berichtgeving.

Logistieke routes / supply chain

Het door ons gesignaleerde belangrijkste aandachtspunt voor nu is het in kaart brengen van de huidige logistieke routes van de goederen van buiten de EU en het VK. Mogelijk kunnen dubbele importheffingen ontstaan op goederen die vervolgens worden doorgevoerd naar het VK vanuit EU of vice versa. Mogelijk is het meer optimaal om de goederen rechtstreeks in de EU in te voeren indien mogelijk, zonder tussenkomst van het VK. Nederland kan als gateway naar de rest van Europa hierin een belangrijke schakel vormen.

Belangrijkste verdere wetenswaardigheden

  • Er is een Vrijhandelsovereenkomst tussen EU en VK gesloten.
  • In- en uitvoer van goederen kan plaatsvinden zonder importheffingen en quota voor producten geproduceerd in EU of VK. Wel zullen er controles aan de grens plaatvinden en zullen aanvullende administratieve handelingen dienen plaats te vinden voor in- en uitvoer van deze goederen.
  • Aparte status Noord Ierland (blijven onderdeel van de Douane Unie): producten geproduceerd in Noord-Ierland kunnen zonder obstakels naar EU worden geëxporteerd.
  • Voor de sociale zekerheid blijft aangesloten bij de Europese verordening sociale zekerheid (:Protocol on Social Security Coordination”).
  • Er komt een apart tribunaal ter vervanging van het Europese Hof van Justitie ter beslechting van geschillen tussen de EU en VK.
  • Er is geen sprake meer van vrij verkeer van personen. Voor werken en wonen in VK of EU gelden aanvullende voorwaarden (zoals: visa en werkvergunningen).
  • Studenten uit VK kunnen geen gebruik meer maken van Erasmus-uitwisseling om te studeren in EU.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J. (Jeroen) Rooijakkers, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
J. (Jeroen) Rooijakkers