Menu
Actueel

Heeft u recht op een Brexit-voucher?

Gepubliceerd op

Als uw onderneming zaken doet met het Verenigd Koninkrijk en het blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit, dan is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor advies. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u namelijk een Brexit-voucher aanvragen.

Heeft u recht op een Brexit-voucher?

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van de Brexit-vouchers zijn als volgt:

  • Uw onderneming ondervindt gevolgen van de Brexit;
    Doe de Brexit Impact Scan om erachter te komen of uw onderneming gevolgen ondervindt 
  • U bent een Nederlandse mkb-onderneming;
    U bent een mkb-onderneming als u minder dan 250 werknemers in dienst heeft, uw jaaromzet € 50 miljoen per jaar niet overschrijdt en/of uw balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt
  • U heeft bestaande economische belangen in het Verenigd Koninkrijk;
  • U vraag advies over alternatieve markten voor de export en/of import van goederen en diensten;
  • U vraagt advies over het identificeren van de gevolgen voor uw onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten; en
  • Het advies behoort niet tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van uw onderneming.

Tevens worden eisen gesteld aan de externe deskundige, welke de advieswerkzaamheden gaat uitvoeren. De adviseurs van HLB Van Daal voldoen aan deze voorwaarden en kunnen optreden als  extern deskundige.

Waarde Brexit-voucher

U krijgt een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten. De voucher bedraagt maximaal € 2.500 exclusief btw. Per mkb-onderneming en groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt, kan 1 voucher worden verstrekt. De voucher is niet overdraagbaar.

Geldigheid 

De Brexit-voucher is 6 maanden geldig. De advieswerkzaamheden moeten binnen deze periode plaatsvinden. Op verzoek kan de geldigheidsduur met maximaal 6 maanden worden verlengd.

Aanvraag

Om de voucher aan te kunnen vragen, moet een offerte van de externe deskundige worden meegestuurd. Deze offerte mag niet ouder zijn dan 1 maand. Tevens moet een cv van de externe deskundige worden bijgevoegd.

Vraag de Brexit-voucher hier aan.