Menu
HLB Van Daal

Hogere schenkvrijstelling 2021

Gepubliceerd op

Wist u dat vanwege de coronacrisis de jaarlijkse belastingvrije schenkvrijstelling is verhoogd? Zo mag u, als ouder, uw kinderen (waaronder ook stiefkinderen en pleegkinderen) € 6.604 belastingvrij schenken. We geven u graag meer informatie over de hogere schenkvrijstelling.

Hogere schenkvrijstelling 2021

Als ouder mag u uw kinderen (waaronder ook stiefkinderen en pleegkinderen) € 6.604 belastingvrij schenken. Bent u gescheiden? Dan mogen uw kinderen van beide ouders samengeteld niet meer ontvangen dan € 6.604. Grootouders mogen aan hun kleinkinderen een bedrag van € 3.244 belastingvrij schenken. Schenk je aan iemand buiten de familie? Dan geldt ook de vrijstelling van € 3.244. 

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting bedraagt in 2021 € 26.881, de verhoogde vrijstelling voor een dure studie € 55.996 en de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning bedraagt € 105.302. Bij de verhoogde schenkingen geldt dat je als ouders maar eenmalig één van de verhoogde vrijstellingen mag schenken. Je kan bijvoorbeeld niet het ene jaar de verhoogde vrijstelling van € 26.881 schenken en het jaar daarop de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. Het is wel mogelijk om de eenmalig verhoogde vrijstelling en de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning te combineren: denkbaar is dat in het jaar van schenking maximaal € 26.881 “vrij” besteedbaar is terwijl maximaal € 78.421 belastingvrij in het woonhuis geïnvesteerd wordt. Daarna bestaat geen recht meer op een van de andere eenmalig verhoogde vrijstellingen. 

Wist u dat ook anderen dan de eigen ouders eenmalig het hoge bedrag voor de eigen woning belastingvrij kunnen schenken? De enige eis is dat de woningbezitter die de schenking ontvangt, tussen 18 en 40 jaar oud is. Let erop dat bij de schenking voor de eigen woning door een ander dan de eigen ouders een veel kleiner bedrag dan € 26.881 “vrij” besteedbaar is. Bij schenking in 2021 mag bij een schenking voor de eigen woning door bijvoorbeeld een grootouder slechts € 3.244 “vrij” besteed worden. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met C.D. (Carla) van den Berkmortel, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
C.D. (Carla) van den Berkmortel