Menu
Actueel

Internationale gevolgen van de Brexit

Gepubliceerd op

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) definitief verlaten. Tot en met 31 december 2020 geldt er nog een overgangsperiode waarin de regels van toepassing blijven en er wordt gehandeld alsof het VK nog een EU-lidstaat is. Diverse fiscale, juridische, logistieke en douane-technische zaken spelen een rol.

Internationale gevolgen van de Brexit

Markttoelating

Zoals naar verwachting bekend, moeten producten aan bepaalde regels voldoen voordat zij worden toegelaten tot de Europese markt. Nu het Verenigd Koninkrijk de Europese markt verlaat, kan zij haar eigen eisen aan producten stellen. Het is daarbij niet ondenkbaar dat bepaalde goederen door een toelatingsproces moeten. Uiteraard kan mogelijk het tegenovergestelde gelden voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk welke producten verkopen binnen de EU.

Visa / vergunningen

Er dient onderscheid te worden gemaakt voor personen uit de EU (niet zijnde Verenigd Koninkrijk) welke reeds in het Verenigd Koninkrijk wonen en/of werken en voor personen uit de EU welke vanaf Brexit gaan wonen en/of werken in het Verenigd Koninkrijk. Zo dient de eerste groep tijdig te opteren voor het zogeheten “EU Settlement Scheme”. Dit dient plaats te vinden voor 30 juni 2021. Voor de tweede groep geldt dat mogelijk aan specifieke voorwaarden dient te worden voldaan om in het Verenigd Koninkrijk te mogen gaan werken, wonen of studeren. Aan iedere specifieke visa worden verschillende voorwaarden gesteld. Zo zijn er o.a. de volgende visa:

  • Skilled Worker Visa;
  • Skilled Work: Health and Care Visa;
  • Global Talent;
  • Student Visa;
  • Graduate Visa.

Toegang EU-regelingen / subsidies

Bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk maken mogelijk gebruik van specifieke regelingen binnen de Europese Unie. Hierbij kan worden gedacht aan EU-subsidies, bepaalde (gezondheid)verklaringen voor verse producten, etc. welke enkel openstaan voor in de EU gevestigde bedrijven. Indien deze bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk geen aanwezigheid hebben in de EU door middel van een fiscale registratie / rechtspersoon, kan het zijn dat zij niet langer kunnen opteren voor een dergelijke subsidie / regeling. De aanwezigheid van een vennootschap in Nederland kan interessant zijn. 

EU-richtlijnen en EU-vrijheden

Op dit moment kunnen bedrijven in het Verenigd Koninkrijk gebruik maken van de diverse richtlijnen binnen de EU, waaronder de Moeder-dochterrichtlijn, interest- en royalty richtlijn, Fusierichtlijn, etc. Dit betekent dat voor dividenden, interest-betalingen en royalty-betalingen tussen bedrijven veelal geen bronbelasting zal worden geheven. Daarnaast kunnen eventuele procedures worden gestart indien sprake is van een schending van een EU-vrijheid. Na de Brexit is dit niet langer van toepassing. Dit kan gevolgen hebben voor bepaalde transacties. Daarnaast geldt dat het belastingverdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk belangrijker wordt. Eventueel kan worden voor gesorteerd door dividend uit te keren voor Brexit.

Naast de hiervoor genoemde gevolgen kan ook mogelijk de zogeheten Papillon fiscale eenheid of zogeheten zuster fiscale eenheid niet langer van toepassing zijn indien een Engelse vennootschap als tussenhoudsters fungeert of als overkoepelende moedervennootschap van Nederlandse vennootschappen. Het gevolg is dat de fiscale eenheid verbreekt en er eventueel speciale anti-misbruik bepalingen van kracht kunnen worden.

Tenslotte kan het zijn dat een DAC6 (Mandatory Disclosure  Directive) melding dient te worden gedaan in Nederland ondanks dat er een melding in het Verenigd Koninkrijk heeft plaatsgevonden vanaf 1 januari 2021.

Deze pagina is gebaseerd op de stand van zaken van 1 december 2020 en wordt up-to-date gehouden aan de hand van het laatste nieuws.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J. (Jeroen) Rooijakkers, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
J. (Jeroen) Rooijakkers