Menu
Actueel

Komt u als DGA in aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging van Werkbehoud (NOW)?

Gepubliceerd op

De Tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging van Werkbehoud (NOW) is een regeling bedoeld om werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van drie maanden te ondersteunen door middel van het vergoeden van een deel van de loonkosten. Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en niet verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen? Dan komt u zelf helaas niet in aanmerking voor toepassing van de Tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging van Werkbehoud (NOW). Op deze pagina leest u wat de alternatieven zijn.

Komt u als DGA in aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging van Werkbehoud (NOW)?

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en niet verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen? Dan komt u zelf helaas niet in aanmerking voor toepassing van de Tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging van Werkbehoud (NOW). Lijdt u als gevolg van de Coronacrisis verlies aan omzet en liquiditeit, dan zult u dus een andere oplossing moeten vinden voor de financiële gevolgen dan de NOW. De Belastingdienst heeft daarom toegestaan dat u als DGA uw gebruikelijk loon tijdelijk mag verlagen.

Op basis van de gebruikelijk loonregeling bent u kortweg verplicht minstens een bepaald loon in aanmerking te nemen in uw BV. Dit loon mag niet lager zijn dan bij iemand met een vergelijkbare functie met een dienstbetrekking zonder aanmerkelijk belang gebruikelijk is. Voor tijdelijke verlaging van uw loon is geen vooroverleg bij de Belastingdienst nodig. Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, bepaalt u wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Achteraf is immers beter in beeld wat de gevolgen van de Coronacrisis zijn geweest op de BV. Als de BV te weinig loon heeft betaald, moet de BV het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen.

Loon dat u als DGA al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, mag niet teruggedraaid worden. UW BV en uzelf kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.

In het jaar 2020 zal het bovendien, ook achteraf gezien, tijdelijk zijn toegestaan dat ab-houders die te maken krijgen met een omzetdaling, van een lager gebruikelijk loon mogen uitgaan, evenredig met de omzetdaling. Daarbij wordt hetzelfde deel van het jaar in 2020 dan vergeleken met dezelfde periode in 2019.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Moet u het gebruikelijk loon zover verlagen dat u onder het sociaal minimum komt? Dan kunt u zich beroepen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). U moet dan wel voldoen aan de wettelijke eisen: 

  • het urencriterium;
  • er moet sprake zijn van volledige zeggenschap;
  • er moet sprake zijn van van het dragen van de financiële risico’s. 

Ook moet u verklaren en aannemelijk maken dat uw BV nu geen salaris kan uitbetalen. In dat geval kunt u een verzoek om bijstand en/of een lening voor bedrijfskapitaal indienen. Lees meer over de Tozo > 

Wij helpen u graag verder

Wilt u optimaal gebruikmaken van deze regeling, zodat u aan het eind van het jaar het beste resultaat heeft? Neemt u hierover dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen u dan bijpraten over onder andere de voorwaarden en de wisselwerking met de rekening-courant en eventuele dividenduitkeringen.