Menu
Actueel

Meer aandacht voor de vertrouwenspersoon na #Metoo

Gepubliceerd op

Door #Metoo is veel aandacht ontstaan voor ongewenst gedag op de werkvloer, zowel met betrekking tot collega’s als met klanten/ cliënten/ patiënten, leveranciers, samenwerkende partners, etcetera. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat de helft van alle grote organisaties in Nederland met meer dan 50 medewerkers géén vertrouwenspersoon heeft aangesteld.

Meer aandacht voor de vertrouwenspersoon na #Metoo

Ook blijkt uit onderzoek van het CBS dat één op de 5 medewerkers te maken krijgt met intimidatie op de werkvloer. En één op de 50 werknemers ervaart ongewenste seksuele aandacht, gewelddadigheden of pesterijen (bron: NOS). Op 28 januari jl. maakt AD.nl bekend dat de #Metoo-beweging ervoor heeft gezorgd dat werkgevers meer over het onderwerp ‘ongewenst gedrag’ zijn gaan nadenken. De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen geeft aan dat meer bedrijven een vertrouwenspersoon aanstellen, dat er meer vacatures voor vertrouwenspersonen zijn en dat vaker een training tot vertrouwenspersoon wordt gevolgd. Dit is een positieve ontwikkeling! 

Het is erg van belang dat werkgevers de juiste aandacht hebben voor dit onderwerp. Overigens heeft elke werkgever vanuit de Arbeidsomstandighedenwet de verplichting om een beleid te voeren ter voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, seksuele intimidatie/ ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie, etcetera). Het aanstellen van een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VP OO) is hierin een belangrijk en sterk te adviseren actiepunt. Niet alleen het aanstellen, maar ook het opleiden van de vertrouwenspersoon heeft de juiste aandacht nodig. Het is van cruciaal belang dat een vertrouwenspersoon correct, effectief en zorgvuldig handelt. 

Wilt u ook een vertrouwenspersoon aanstellen of wilt u uw huidige vertrouwenspersoon een (opfris)cursus laten volgen, neem dan contact op met Chantal Goossens, HR Adviseur, via 0162-322000 of c.goossens@hlb-van-daal.nl.

U kunt zich ook nog inschrijven voor de training vertrouwenspersoon.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met C.C.M. (Chantal) Goossens, Adviseur HRM bij HLB Van Daal in Dongen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)162 32 20 00
C.C.M. (Chantal) Goossens