Menu
Actueel

Nieuw in de NOW 3 - Inspanningsverplichting begeleiding van werk-naar-werk

Gepubliceerd op

De inspanningsverplichting voor scholing van werknemers, zoals voor het eerst opgenomen in de NOW 2.0, kennen we al. Er is echter een nieuwe inspanningsverplichting voor werkgevers in de NOW 3 opgenomen, dit betreft de begeleiding van werknemers van werk naar werk. Werkgevers zijn verplicht zich in te spannen in de vorm van begeleiding wanneer een werknemer zijn/haar baan dreigt te verliezen in de subsidieperiode.

Nieuw in de NOW 3 - Inspanningsverplichting begeleiding van werk-naar-werk

Het kabinet ziet naar eigen zeggen in dat ondernemers hun bedrijfsvoering moeten aanpassen ten gevolge van de nieuwe economische realiteit. Deze noodzakelijke aanpassingen kunnen vervolgens leiden tot verlies van banen. Mocht er inderdaad sprake zijn van het verlies van banen dan vindt de wetgever het van belang dat werkgevers zich inzetten voor een zo goed mogelijke begeleiding van de werknemers die dreigen hun baan te verliezen. Daarom zijn werkgevers die gebruik maken van de NOW 3 verplicht zich in te spannen om werknemers, waarvan het dienstverband tijdens de NOW-subsidieperiode eindigt, te begeleiden naar ander werk. Deze inspanningsverplichting geldt ook voor werknemers als een werkgever in de subsidieperiode het voornemen heeft de arbeidsovereenkomst van bepaalde werknemers te beëindigen of niet voort te zetten 

Deze inspanningsverplichting betreft alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, behalve pensionering. Het is dus niet alleen bedoeld voor werknemers voor wie de werkgever bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt, maar ook voor de werknemers van wie het dienstverband niet wordt voortgezet na het aflopen van een contract voor bepaalde tijd of voor werknemers met wie overeenstemming wordt bereikt over beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Het is volgens de wetgever van belang dat zo vroeg mogelijk wordt ingezet op de begeleiding van werknemers naar andere arbeid. Concreet, de inspanningsverplichting geldt ook voor werknemers van wie tijdens de NOW subsidieperiode al komt vast te staan dat de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd, ook indien de arbeidsovereenkomst in dat geval pas na afloop van de NOW subsidieperiode daadwerkelijk tot een einde komt.  

Hoe u deze inspanningsverplichting precies moet vormgeven is nog niet geheel bekend. Het is daarom nog niet volledig duidelijk wat u als werkgever precies moet doen. De minister geeft aan dat werkgeversorganisaties en vakbonden afspraken kunnen maken voor bepaalde sectoren (maatwerkafspraken) en via het UWV is er een loket met loopbaanadviseurs die begeleiding gaan geven, verder kan er van het sociaal pakket of van O&O-fondsen gebruik gemaakt worden. Op het moment dat er budget is en u bent met uw werknemer in gesprek over een beëindiging van het dienstverband, bestaat er uiteraard ook de mogelijkheid tot het aanbieden van een (onbelaste) outplacementbegeleiding. De kosten van een outplacementtraject kunnen snel oplopen en de genoemde inspanningsverplichting impliceert dat u als werkgever niet verplicht bent de eventuele kosten te dragen. Wel kunt u werknemers wijzen op de mogelijkheden van bijvoorbeeld ‘NL Leert Door’. Verder is het mogelijk een ontwikkeladvies in te zetten als geschikt middel voor de werk-naar-werk begeleiding. De loopbaanadviseurs van HLB Van Daal kunnen deze ontwikkeladviestrajecten begeleiden en tevens kijken naar de mogelijkheden om hiervoor een subsidie te ontvangen. 

Tot slot, mocht u als werkgever tijdens de subsidieperiode bedrijfseconomisch ontslag aanvragen, dan betekent de inspanningsverplichting ook concreet dat u als werkgever telefonisch contact moet opnemen met het UWV over de mogelijkheden voor begeleiding naar nieuw werk van de betreffende werknemers. Wanneer u niet aan deze concrete verplichting heeft voldaan, leidt dit tot een korting van 5 procent op de totale subsidie. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.A. (Reinier) Meesters, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. R.A. (Reinier) Meesters