Menu
Actueel

NOW Opleidings- & Scholingsadvies: ondersteuning bij inspanningsverplichting werkgever om medewerker bij- of om te scholen vanuit NOW 2.0

Gepubliceerd op

Vanaf 6 juli kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen. Voor veel werkgevers en werknemers is er echter een onzekere tijd aangebroken of er voldoende werkgelegenheid blijft bestaan. Deze onzekere periode kan ook kansen bieden om met uw werknemers aan de slag te gaan en te kijken naar hun persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden tot om- of bijscholing.

NOW Opleidings- & Scholingsadvies: ondersteuning bij inspanningsverplichting werkgever om medewerker bij- of om te scholen vanuit NOW 2.0

In de regeling NOW 2.0 is er voor werkgevers een inspanningsverplichting opgenomen om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Op het moment dat uw bedrijfsactiviteiten sterk verminderen of zelfs dreigen definitief te verdwijnen, is er nu voor werknemers ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan of scholing naar ander werk en daarmee mogelijk een andere werkgever (Bron: www.rijksoverheid.nl)

Werkgevers kunnen bovengenoemde inspanningsverplichting vormgeven door werknemers proactief te stimuleren door tijd of middelen beschikbaar te stellen. Ter ondersteuning stelt het kabinet €50 miljoen beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op loopbaankansen en daarvoor passende (online) scholing volgen. Dit crisispakket heeft een looptijd van juli 2020 tot en met december 2020 en is een inspanningsverplichting die bij de werkgever ligt, al dan niet in samenwerking met werkgeversorganisaties.

Een ander initiatief van diverse samenwerkende partijen in Perspectief op Werk is NLWerktDoor!, zij willen bedrijven helpen door vraag en aanbod te verbinden op het gebied van personeel, diensten en materieel. Voor meer informatie over dit initiatief, verwijzen wij u door naar www.nlwerktdoor.nl.

“Wij adviseren u om uw werknemers te ondersteunen bij het nemen van de volgende stap in een andere functie of loopbaan. Enerzijds vanuit de rol van goed werkgeverschap, anderzijds vanuit het voldoen aan de inspanningsverplichting die gesteld wordt vanuit NOW 2.0”

De adviseurs van HRM101 kunnen u en uw werknemers ondersteunen bij de gestelde inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Dit kunnen wij vormgeven door concreet samen met uw werknemers een Ontwikkel- en Opleidingsadvies op te stellen. Vervolgens kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een opleidingsplan voor uw werknemers maar ook uw werknemers persoonlijke loopbaanbegeleiding aanbieden.

Het door ons ontwikkelde NOW Ontwikkel- en Opleidingsadvies bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is het maken van een aantal online testen oftewel een ontwikkel-assessment en een persoonlijk diepte-interview. Middels het afnemen van testen worden de volgende onderdelen gemeten:

  • cognitieve capaciteiten;
  • emotionele capaciteiten;
  • persoonlijkheid;
  • intrinsieke drijfveren;
  • motivatie;
  • persoonlijke werk- en carrière waarden
  • optioneel: innovatief en strategisch vermogen

Het tweede onderdeel is het afnemen van een diepte-interview waaruit vervolgens een ‘Ontwikkel- & Scholings advies’ wordt opgesteld op basis van de uitkomsten van de testen en het diepte-interview met onze HR adviseur. Dit advies geeft uw werknemers inzichten om een juiste beslissing te nemen in het volgen van een opleiding of omscholing ofwel in een volgende loopbaanstap. Onze testen worden online afgenomen, ook bestaat de mogelijkheid om het diepte-interview digitaal uit te voeren, dit in verband met de maatregelen rondom Covid-19. Wij werken met diverse methodieken, afhankelijk van de behoefte van uw werknemers.

Wij kunnen u het NOW Ontwikkel- & Opleidingsadvies aanbieden vanaf €295,- per werknemer. Uiteraard is iedere situatie anders, wij bespreken daarom graag samen met u de diverse mogelijkheden.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen over een “NOW Opleidings- & Scholingsadvies” voor uw werknemers?

Neem direct contact op met B.N. (Bengt) Verhoeven, Adviseur HRM bij HLB Van Daal in Valkenburg aan de Geul.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)43 880 04 00
B.N. (Bengt) Verhoeven