Menu
Actueel

Nu al actie ondernemen in verband met Pensioenakkoord?

Gepubliceerd op

Zoals u wellicht bekend is, heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Deze afspraken moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijk maken. Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel voor u, als werkgever, in?

Nu al actie ondernemen in verband met Pensioenakkoord?

Het beschikbaar premiesysteem wordt het nieuwe uitgangspunt. De pensioenpremie wordt hierbij gebaseerd op een leeftijdsonafhankelijke vlakke premie. Dit betekent dat zowel de eindloon- als  de middelloonregelingen alsmede de beschikbare premieregelingen op basis van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel moeten worden aangepast.

Zeker voor werkgevers die een verzekerde regeling aanbieden (en die dus niet zijn aangesloten bij pensioenfondsen) kan dit flinke financiële gevolgen hebben. Als een werkgever met een staffelpremie gekoppeld aan leeftijd over moet gaan op een vlakke premie kunnen de kosten hoog op lopen. Oudere werknemers kunnen er dan op achteruit gaan en de werkgever moet dat compenseren. Omdat dat niet gewenst is, komt er een overgangsregeling.

Deze overgangsregeling houdt in dat werknemers die nu al in een premieregeling met oplopende premies zitten, daar in mogen blijven. Voor nieuwe deelnemers geldt wel de verplichte vlakke premie. Consequentie kan wel zijn dat werkgevers te maken krijgen met twee contracten voor de pensioenregeling.

Wanneer worden de nieuwe regels ingevoerd?

Nu het pensioenakkoord er is, moet door middel van een wetsvoorstel de Pensioenwet worden aangepast. Als deze na instemming van de Tweede en Eerste Kamer is ingevoerd, moeten de pensioenuitvoerders hun systemen aanpassen. De verwachting is dat de nieuwe regels voor het pensioen ingaan vanaf 1 januari 2022. Uiterlijk per 1 januari 2026 moeten alle pensioenuitvoerders hun pensioenregeling hebben aangepast.

Nu al actie?

De hiervoor genoemde data klinken nog ver weg en zouden kunnen leiden tot achterover hangen en voorlopig niets doen. Toch is het verstandig zo snel mogelijk in actie te komen. Om de juiste afwegingen te kunnen maken en uiteindelijk tot een goede regeling te komen kan de nodige tijd kosten. Omdat u over dit nog steeds ingewikkelde onderwerp zorgvuldig moet communiceren met uw werknemers is het wijs om nu al te beginnen.

Daarnaast is het in bepaalde gevallen wellicht mogelijk om ten laste van de winst van 2020 een voorziening te vormen voor kosten die u in de toekomst zult maken als gevolg van de aanpassing van uw pensioenregeling. Daartoe is het raadzaam om in dit jaar nog actie te ondernemen.

Indien gewenst bekijken wij graag de mogelijkheden in uw situatie. Als vervolgens wordt besloten tot vorming van de voorziening, kunnen wij de hiervoor benodigde stukken voor u opstellen. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met T.C.M. (Theo) de Kok RB, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
T.C.M. (Theo) de Kok RB