Menu
Actueel

Opleiding Preventiemedewerker

Gepubliceerd op

Als werkgever bent u vanuit de arbeidsomstandighedenwet verplicht een Preventiemedewerker aan te stellen. Deze draagt bij aan de veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie. Maar waar moet de Preventiemedewerker eigenlijk aan voldoen? Een eendaagse opleiding Preventiemedewerker zorgt ervoor dat uw Preventiemedewerker over de juiste deskundigheid en tools beschikt om zijn of haar taken (proactief) op te kunnen pakken.

Opleiding Preventiemedewerker

Waarom een Preventiemedewerker?

Iedere organisatie is vanuit de arbeidsomstandighedenwet verplicht om minimaal één Preventiemedewerker aan te wijzen. De Preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie.

Wat doet een Preventiemedewerker?

De Preventiemedewerker is onder andere betrokken bij de verplichte RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) en speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren en evalueren van de Arbo-maatregelen. De Preventiemedewerker adviseert de directie en werkt samen met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende collega’s. Hij of zij is ook een vraagbaak voor alle medewerkers op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.

Meestal kan de Preventiemedewerker zijn of haar rol vervullen naast de huidige functie. Heeft uw organisatie 25 of minder medewerkers? Dan mag de directeur zelf als Preventiemedewerker fungeren.

Eendaagse opleiding Preventiemedewerker

In de eendaagse opleiding Preventiemedewerker leert u onder andere hoe u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstelt en hoe u de maatregelen die hieruit voortkomen in gang zet. De docent staat onder andere stil bij de volgende onderwerpen:

  • Arbowetgeving
  • Veranderingen in de Arbowet 2017
  • Rol van de Preventiemedewerker binnen de organisatie
  • Organiseren van preventietaken
  • Verplichtingen van werkgevers en medewerkers
  • Aansprakelijkheid
  • Partijen in Arboland
  • De Preventiemedewerker als adviseur
  • Arbozorgsysteem: de 5 W’s
  • Waar haal ik als Preventiemedewerker mijn informatie?

Wij brengen u graag in contact met het opleidingsinstituut. 

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op met C.C.M. (Chantal) Goossens, Adviseur HRM bij HLB Van Daal in Dongen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)162 32 20 00
C.C.M. (Chantal) Goossens