Menu
Actueel

Optimaliseer uw arbobeleid

Gepubliceerd op

Bij het woord ‘arbobeleid’ hebben veel werkgevers nog steeds geen positief beeld en zien het enkel als een kostenpost. Dit is onterecht, omdat door middel van een goed arbobeleid juist kosten bespaard kunnen worden. Bovendien zijn werkgevers verplicht om ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dit toont het belang aan om uw arbobeleid goed te organiseren. Bent u benieuwd wat dit precies inhoudt en hoe u uw arbobeleid kunt optimaliseren? Lees dan onderstaande tip.

Optimaliseer uw arbobeleid

Het is erg belangrijk om uw arbobeleid goed te organiseren, maar wat houdt het arbobeleid eigenlijk in? Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen het bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte. Naast het creëren van een gezonde en veilige werkplek heeft een goed arbobeleid nog meer positieve effecten. Hierbij kan gedacht worden aan een verhoging van de motivatie van werknemers, betere presentaties en een hogere productie. Er zijn verschillende onderdelen die tot het arbobeleid behoren. Hieronder zullen we er enkele kort toelichten:

 • Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met daarin de maatregelen die genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken. Daarnaast is het belangrijk dat de RI&E actueel is, wat inhoudt dat de RI&E geactualiseerd moet worden naar elke belangrijke verandering in de arbeidsomstandigheden. Vergeet daarbij niet het (deels) thuiswerken wat tegenwoordig voor kantoorpersoneel erg actueel is.
 • Arbodienst of bedrijfsarts
  Bij ziekteverzuim moet de begeleiding van de zieke werknemer door een Arbo- of bedrijfsarts worden uitgevoerd. Hoewel de nieuwe Arbowet inmiddels al een paar jaar van kracht is, blijken veel basiscontracten met de arbodienst vaak nog onvolledig te zijn. Vooral in het midden- en kleinbedrijf zijn niet altijd alle verplichte onderdelen opgenomen in dat contract.
 • Preventiemedewerker
  Bedrijven zijn verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft het bedrijf niet meer dan 25 werknemers, dan mag de werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker op zich nemen.
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
  Binnen het bedrijf moet minimaal één bedrijfshulpverlener aanwezig zijn.
 • Arbodeskundige
  Werkgevers moeten toegang verlenen aan en tot een arbodeskundige. Daarbij kan gedacht worden aan een bedrijfsarts of een arbeidshygiënist.

TIP
Als werkgever bent u verplicht om een goed arbobeleid in uw organisatie te implementeren en daarom is het belangrijk dat u aan alle eisen voldoet. Is uw RI&E bijvoorbeeld geactualiseerd? Om ervoor te zorgen dat uw organisatie aan alle verplichtingen voldoet, raden wij u aan om een specialist in te schakelen. Zo regelt HRM101 de volledige uitvoering van de RI&E inclusief het noodzakelijke en/of gewenste aftoetsen door de Kerndeskundige en/of de arbodienst.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. G.B. (Gijs) van Zon, Directeur HRM101 bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
drs. G.B. (Gijs) van Zon