Menu
Actueel

Regelingen waterschade Limburg

Gepubliceerd op

De overstromingen in Limburg hebben veel schade veroorzaakt, zowel materieel, immaterieel als economisch. Ook voor u, als ondernemer, zijn er diverse bestaande regelingen beschikbaar of in het leven geroepen om de financiële gevolgen van de schade te beperken.

Regelingen waterschade Limburg

NOW en TVL steun

Bedrijven in Limburg die de afgelopen dagen de deuren moesten sluiten vanwege de overstromingen mogen een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Eigenlijk zijn de regelingen bedoeld om bedrijven te steunen die omzetverlies leden door de coronacrisis, maar ze kunnen ook worden ingezet voor omzetverlies door de wateroverlast. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt naar de reden van het omzetverlies. 

Met de NOW-steun kan uw bedrijf een deel van uw loonkosten gecompenseerd krijgen als u minstens 30% omzetverlies heeft in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019. De TVL-steun is er om uw vaste lasten, zoals elektriciteit en huur, te kunnen blijven betalen. Met ingang van 26 juli kunt u, als ondernemer, voor de zesde keer loonsteun aanvragen bij het UWV.

Deze zesde periode voor de NOW bestrijkt de maanden juli tot en met september 2021. De subsidieregeling is voor deze periode wat versoberd. Daalde uw inkomsten in die periode met meer dan twintig procent? Dan kunt u het UWV vragen om een deel van uw loonkosten op zich te nemen. U kunt de NOW voor deze periode aanvragen tot eind september 2021.

Nu veel lockdown-maatregelen zijn opgeheven, kunt u als werkgever geen honderd procent omzetverlies meer opgeven. Het maximale omzetverlies is voor deze zesde periode beperkt tot tachtig procent. De overheid blijft wel, net zoals in de voorgaande periodes, 85 procent van de loonsom vergoeden. Een groot deel daarvan maakt het UWV als voorschot over. Het definitieve bedrag waar u als werkgever recht op heeft, wordt later vastgesteld.

Om in aanmerking te komen voor TVL-steun, moet uw omzetverlies in het 3e kwartaal van 2021 minimaal 30 procent bedragen ten opzichte van dezelfde periode in 2019 of 2020. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Het aandeel vaste lasten van een onderneming moet minimaal € 1.500 per kwartaal zijn. Dat wordt berekend met de kwartaalomzet uit de gekozen referentieperiode (Q3 2019 of Q3 2020) en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
  • De onderneming dient gevestigd te zijn in Nederland. Bij een bedrijf aan huis moet de bedrijfsruimte een eigen opgang hebben.
  • De onderneming dient voor 30 juni 2020 ingeschreven te zijn in het Handelsregister van de KVK.

Het loket om TVL Q3 2021 aan te vragen, gaat naar verwachting eind augustus open.

Wet tegemoetkoming schade (Wts) 

Het kabinet heeft ook de Wet tegemoetkoming schade (Wts) bij rampen ingezet. Bewoners, bedrijven, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen een beroep doen op de Wts. 

Op dit moment wordt gewerkt aan de totstandkoming van een ministeriële regeling. Hierin wordt onder andere het schadegebied, de hoogtes van de tegemoetkomingen en de precieze voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een tegemoetkoming vastgelegd. In algemene zin geldt dat het gaat om een tegemoetkoming voor de kosten bij materiële schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, verhaalbaar of vermijdbaar is. Een tegemoetkoming wil zeggen dat niet honderd procent van de schade op grond van deze wet zal worden vergoed.

Regeling onwerkbaar weer 

In sommige sectoren is de regeling 'onwerkbaar weer' beschikbaar. Daarvoor moeten wel afspraken gemaakt zijn in uw CAO. Via deze regeling kunt u voor uw medewerkers een WW-uitkering aanvragen als er sprake is van onwerkbaar weer, zoals nu het geval is in verband met de overstroming. Als werkgever moet u elke dag een melding bij het UWV van de wateroverlast doen, waardoor uw medewerkers niet kunnen werken. Zijn er geen afspraken gemaakt in de CAO over wateroverlast, dan kunt u ook geen aanspraak maken op de regeling onwerkbaar weer. U kunt tot en met maandag 2 augustus aanspraak doen op de regeling.

De hoogte van de uitkering op grond van de regeling onwerkbaar weer bedraagt 75 procent van het (gemaximeerde) loon. Op grond van onwerkbaar weer vergoedt de regeling lonen tijdens de buitengewone weersomstandigheden. Dit betekent dat uw medewerkers aanspraak kunnen maken op een uitkering over die dagen, dat er sprake is geweest van wateroverlast, als gevolg waarvan geen arbeid kan worden verricht. De eerste twee dagen (wachtdagen) zijn voor rekening van u als werkgever. Verwacht u over een langere periode omzetverlies? Dan kunt u een beroep doen op de NOW.

 Let op, als u NOW aanvraagt en ook andere schadecompensatie ontvangt, dan kan dit consequenties hebben bij latere verrekening. Informeer hiernaar bij uw aanvraag.

Als werkgever kunt u ook aanspraak maken op de NOW of de Regeling onwerkbaar weer als u tegelijkertijd ook een bijdrage ontvangt van de verzekering, het WTS of vanuit Giro 777. Hierbij moet u er wel rekening mee houden dat een gift of tegemoetkoming vanuit Giro 777 en/of de Wts bij rampen mee zou kunnen tellen als omzet voor de NOW en dus van invloed kan zijn op de definitieve hoogte van de NOW. Om te bepalen of iets wel of niet als omzet meetelt voor de NOW, wordt aangesloten bij het jaarrekeningenrecht. Hierbij wordt gekeken hoe deze middelen worden ingezet. Wanneer u deze inzet ter vergoeding van materiele schade, dan gelden deze niet als omzet voor de NOW. Denk hierbij aan het herstellen en schoonmaken van een bedrijfsruimte, het vervangen van een vloer, meubilair of apparatuur of het leegpompen van een kelder. 

Gebruikt u een gift of tegemoetkoming ter compensatie van de reguliere bedrijfsactiviteiten en dus ter compensatie van omzetderving? Dan zal het wél als omzet voor de NOW meetellen. Ook regelingen waarin (een gedeelte van) de loonkosten worden gecompenseerd, zullen meetellen als omzet voor de NOW.

Steun gemeente

Indien nodig kunnen gemeenten mensen ondersteunen die plotseling zonder inkomen zitten en/of die te maken krijgen met bijzondere en noodzakelijke kosten. Hiervoor biedt de reguliere Participatiewet algemene of bijzondere bijstand. Het is de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van gemeenten om per individuele situatie te beoordelen of daar recht op is. Zo kunnen gemeenten indien nodig mensen ondersteunen die plotseling zonder inkomen zitten. Bij zeer dringende redenen, in geval van een acute noodsituatie, kan met een minimale toets algemene bijstand worden verstrekt voor levensonderhoud. Daarnaast kan de gemeente afhankelijk van de individuele bijzondere omstandigheden bijzondere bijstand verlenen voor noodzakelijke kosten die iemand zelf niet kan voldoen. In welke vorm de bijstand wordt verleend (algemene bijstand, bijzondere bijstand of geldlening) is ter beoordeling van de gemeente. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. G.B. (Gijs) van Zon, Directeur HRM101 bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
drs. G.B. (Gijs) van Zon