Menu
Actueel

SLIM in het MKB

Gepubliceerd op

De overheid wil ook voor 2021 het leren en ontwikkelen van medewerkers stimuleren door middel van een subsidie (SLIM) voor initiatieven gericht op het stimuleren en ontwikkelen van leren in het MKB. Subsidie kan ook aangevraagd worden voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

SLIM in het MKB

Welke activiteiten vallen onder de voorwaarden? 

Onder de subsidieregeling vallen initiatieven in mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen waarbij de totale kosten minimaal € 5.000 bedragen 

Bedrijven kunnen o.a. subsidie krijgen voor loopbaan- of ontwikkeladviezen, voor het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan en voor het ontwikkelen of invoeren van methodes die werknemers in het bedrijf stimuleren hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen op de werkplek. De subsidie is ook voor werknemers die (gedeeltelijk) een mbo-opleiding volgen in het kader van een beroepsopleiding derde leerweg. Nadrukkelijk is deze niet bedoeld voor de zogenaamde BBL en BOL leerlingen.  

De start van het initiatief moet uiterlijk binnen zes maanden na de subsidieaanvraag plaatsvinden. Een project waarvoor een mkb-onderneming subsidie aanvraagt mag maximaal twaalf maanden duren. Een project uitgevoerd door een grootbedrijf of samenwerkingsverband mag maximaal 24 maanden in beslag nemen.  

Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 

Het subsidiepercentage kan oplopen tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers) en 60% van de subsidiabele kosten voor grotere ondernemingen. De subsidie voor enkelvoudige bedrijven bedraagt maximaal € 25.000. Voor samenwerkingsverbanden kan de subsidie oplopen tot maximaal € 500.000. In 2021 is een budget van € 30 miljoen beschikbaar voor enkelvoudige aanvragen, € 17,5 miljoen voor samenwerkingsverbanden en € 1,2 miljoen voor grootbedrijven. 

Wanneer aanvragen? 

De SLIM-subsidie kan op verschillende momenten worden aangevraagdVoor MKB-ondernemers staat de aanvraag open van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. Grootbedrijven uit de horeca-, recreatie- en landbouwsector en samenwerkingsverbanden in het MKB van 1 juni tot en met 30 juni. 

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening van het budget vindt loting plaats onder alle gedurende het volledige tijdvak ingediende aanvragen. 

Wij kunnen voor uw organisatie de subsidie aanvraag doen. Indien u geïnteresseerd bent in loopbaan- of ontwikkeladviezen en/of het opstellen van opleidings- of ontwikkelplannen, kunt u ook hiervoor contact met ons opnemen.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. G.B. (Gijs) van Zon, Directeur HRM101 bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
drs. G.B. (Gijs) van Zon