Menu
Actueel

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Gepubliceerd op

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie voor MKB-ondernemers en zelfstandigen ter ondersteuning bij het betalen van vaste lasten, zoals huur, onderhoud en verzekeringen.

Per 15 februari 2021 is het mogelijk de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het 1e kwartaal 2021 (TVL Q1 2021) in te dienen. De mogelijkheid tot indiening loopt vervolgens tot 30 april 2021, 17.00 uur.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Wat houdt de regeling in? 

 • U ontvangt een subsidie voor vaste lasten, zoals huur, onderhoud en verzekeringen; 
 • De subsidie wordt berekend met het omzetverlies en een vooraf vastgesteld percentage van uw vaste lasten op basis van de SBI-code van uw onderneming. Hiervan wordt 85% gecompenseerd; 
 • Het percentage vaste lasten is per SBI-code berekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met cijfers van het CBS; 
 • Het minimumbedrag van de berekende vaste lasten van een bedrijf wordt verlaagd naar € 1.500 per kwartaal. U hoeft deze vaste lasten niet aan te tonen;
 • De subsidie is minimaal € 1.500 en maximaal € 330.000 voor MKB-bedrijven en maximaal € 400.000 voor niet-MKB bedrijven, per drie maanden; 
 • Bekijk de berekening voor de TVL
 • Gesloten detailhandel krijgen extra subsidie voor kosten van onverkoopbare voorraad als gevolg van de lockdown, de reissector krijgt een extra opslag voor kosten die ze bij annulering niet terugkrijgen en land- en tuinbouwbedrijven krijgen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden; 
 • Er is een nieuwe regeling voor starters. Meer details hierover volgen nog. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q1 2021 

Voor het 1e kwartaal 2021 wordt de TVL (TVL Q1 2021) verder uitgebreid. Waar voor het 4e kwartaal 2020 de regeling al was verruimd en voor alle MKB bedrijven open stond, kunnen nu alle bedrijven in Nederland, ook bedrijven met meer dan 250 werknemers, aanspraak maken op de regeling. De TVL Q1 2021 staat daarmee open voor bedrijven van alle grootte en in alle sectoren (slechts enkele SBI-codes zijn uitgesloten). 

Het vereiste minimale omzetverlies blijft ook in het 1e kwartaal 2021 op 30% staan (dat zou in eerste instantie 40% worden). Verder kunt u nu een groter percentage van uw vaste lasten terugkrijgen. Dat was maximaal 70%, maar dat wordt verder verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Tot slot wordt de maximale tegemoetkoming verhoogd naar € 330.000 voor MKB-bedrijven (was € 90.000) en € 400.000 voor niet-MKB bedrijven (o.a. ondernemingen met meer dan 250 medewerkers). Niet-MKB bedrijven kunnen op dit moment de aanvraag TVL Q1 2021 nog niet indienen omdat het systeem van RVO daar nog niet op ingericht is. Details hierover volgen nog.  

Deze recente wijzigingen van de TVL zijn door RVO nog niet in de (aanvraag-)systemen opgenomen of wachten nog op een goedkeuring vanuit Europa. Het kan daarom zijn dat een eerste uitbetaling vanuit RVO lager zal zijn en dat er op een later moment nog een nabetaling volgt. 

De aangekondigde uitbreidingen van de TVL op een rij (bron: rijksoverheid.nl): 

 • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers;
 • Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%;
 • Het minimumbedrag van de berekende vaste lasten van een bedrijf wordt verlaagd naar € 1.500 per kwartaal. U hoeft deze vaste lasten niet aan te tonen;
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd naar € 1500;
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd naar € 330.000 voor MKB-bedrijven (max. 250 medewerkers) en € 400.000 voor niet-MKB bedrijven (o.a. bedrijven met meer dan 250 medewerkers);
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) wordt verlengd in Q1 2021 en verhoogd naar een opslag van 21% bovenop het vastenlastenpercentage van de TVL, met een maximumvergoeding van € 200.000;
 • Er komt een extra opslag voor bedrijven binnen de reissector voor de kosten die ze bij annulering niet terugkrijgen. Deze opslag van 3,4% komt bovenop de TVL-subsidie;
 • Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie;
 • De Horecasubsidie Voorraad & Aanpassingen (HVA) komt niet terug in Q1 2021;
 • Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart (mogelijkheid tot aanvragen waarschijnlijk in mei); 
 • Deze intensivering van de TVL gaat ook gelden voor Q2 2021, met uitzondering van de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel. De TVL wordt niet afgebouwd;
 • Vanaf medio februari kunt u voor het 1e kwartaal van 2021 de TVL aanvragen bij RVO. 
De TVL-subsidie is voor alle bedrijven die meer dan 30% omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. 
- De subsidie wordt berekend door het omzetverlies in de subsidieperiode te vermenigvuldigen met het percentage vaste lasten van de SBI code en het subsidiepercentage van 85%;
- Berekening:
Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x subsidiepercentage van 85% = hoogte subsidie;
- Het percentage vaste lasten per SBI-code is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) berekend met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Starters 

Het kabinet heeft besloten om een aparte subsidieregeling voor startende ondernemers te maken. Deze nieuwe regeling voor starters geldt dat ze tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 zijn gestart of zich bij een doorstart in die periode opnieuw moesten inschrijven bij de KvK. Deze nieuwe regeling wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL, maar de precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Wel is aangegeven dat het derde kwartaal 2020 als referentieperiode gaat gelden voor de omzet, dit voor zowel de TVL Q1 2021 als de TVL Q2 2021, verdere details volgen nog.  

Wanneer deze regeling voor starters aangevraagd kan worden is nog niet bekend. Helaas heeft het kabinet aangegeven dat dit nog zeker 3 tot 4 maanden gaat duren. 

Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD)  

Door de verplichte sluiting van de detailhandel vanaf 15 december worden ondernemers in de detailhandel geconfronteerd met het niet kunnen verkopen van hun voorraad. Daarmee is het voor deze ondernemers vaak een probleem om de (seizoensgebonden) voorraad überhaupt nog te kunnen verkopen en daarmee de gemaakte kosten terug te verdienen. Het kabinet wil de ondernemers in de detailhandel daarom extra compenseren. 

MKB-bedrijven in de detailhandel krijgen daarom bovenop de TVL een zogenaamde extra Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD). Deze VGD gold al voor Q4 2020 en wordt nu verlengd tot en met de TVL Q1 2021. Het percentage VGD wordt verder verhoogd naar 21%. Alleen ondernemers met een verplicht gesloten non-food detailhandel SBI-code als hoofdactiviteit komen in aanmerking voor deze extra subsidie. De overheid heeft een lijst van SBI-codes gepubliceerd die in aanmerking komen voor de VGD. 

Gesloten non-food detailhandel krijgen een opslag 21% van hun omzetverlies. De maximale opslag is € 200.000. Dit bedrag komt bovenop de TVL subsidie van Q1 2021. 

Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) 

De HVA opslag is in de TVL Q1 2021 komen te vervallen. Deze HVA was bedoeld voor horeca ondernemers om kosten voor de bederfelijke voorraad en extra gemaakte aanpassingen aan 1,5 meter door de plotselinge horecasluiting in oktober 2020 op te vangen. Als reden voor het vervallen van de HVA noemt het kabinet dat horeca ondernemers deze kosten niet opnieuw hoeven maken en dat zij de mogelijkheid hebben om via afhaal en bezorging toch omzet te maken. De noodzaak voor de HVA opslag is hiermee volgens het kabinet weg. Voor de overige vaste lasten kunnen horeca ondernemers nog steeds aanspraak maken op de reguliere TVL. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.A. (Reinier) Meesters, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. R.A. (Reinier) Meesters