Menu
Actueel

Uitstel btw e-commercepakket naar 2022?

Gepubliceerd op

Op voorstel van de Europese Commissie heeft de Ecofin-Raad de inwerkingtreding van het btw e-commercepakket van 1 januari 2021 recent uitgesteld naar 1 juli 2021. Nederland en Duitsland willen echter verder uitstel tot 1 januari 2022. Wij geven u graag meer informatie.

Uitstel btw e-commercepakket naar 2022?

Het btw e-commercepakket in het kort

Het belang van de internationale, elektronische handel is enorm. De EU wil daarom het btw-stelsel voor de online verkoop van goederen moderniseren en vereenvoudigen. In de EU btw-richtlijn e-commerce staan de nieuwe regels voor afstandsverkopen (van goederen en diensten) aan consumenten binnen de EU. Er wordt bijvoorbeeld een einde gemaakt aan de btw-vrijstelling voor goederen met een waarde tot en met € 22 afkomstig van buiten de EU. Ook verdwijnen de drempelbedragen per lidstaat voor afstandsverkopen (afgezien van de vereenvoudiging voor kleine ondernemers) en gaat de Mini One Stop Shop (MOSS) vanwege de aanzienlijk uitgebreidere werkingssfeer One Stop Shop (OSS) heten. Met deze nieuwe regels wil de EU een gelijk speelveld creëren voor alle verkopers zowel binnen als buiten de Europese Unie; in alle gevallen dient er btw verschuldigd te zijn. Tevens wil de EU hiermee bereiken dat de btw-heffing plaatsvindt in het land waar de consumptie van de goederen en diensten plaatsvindt.

Uitvoerbaarheid Nederlandse Belastingdienst

De staatssecretaris van Financiën heeft op 4 september 2020 de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel btw e-commerce. De Nederlandse fiscus blijkt niet in staat het e-commercepakket al per 1 juli 2021 te implementeren. De Belastingdienst zou dit op zijn vroegst per 1 januari 2022 kunnen realiseren. Nederland heeft dan ook samen met Duitsland in de Ecofin-Raad om verder uitstel tot 1 januari 2022 gevraagd. Hiervoor is echter wel een voorstel van de Europese Commissie en een unanieme overeenstemming door de EU-lidstaten nodig.

Gevolgen en aanbevelingen voor de praktijk

Ondanks het mogelijke extra uitstel tot 2022 raden wij aan om uw btw-positie in het licht van de nieuwe btw e-commerce regels, nu al helder in kaart te brengen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de aankomende veranderingen.

De ‘One Stop Shop-aangifte’

Als ondernemer mag u voor grensoverschrijdende afstandsverkopen binnen de EU één speciale btw-aangifte doen in het EU-land van vestiging. Maakt u gebruik van deze zogenoemde One Stop Shop-aangifte (OSS), dan hoeft u niet langer afzonderlijk btw-aangifte te doen in de EU-landen waar de afstandsverkopen zijn belast. Bedenk dus, indien u dergelijke afstandsverkopen verricht, of u kiest voor de nieuwe OSS-aangifte of dat u reguliere btw-aangiftes wilt blijven indienen. Een voordeel van de OSS-aangifte is een buitenlandse btw-registratie en het indienen van btw-aangiften in een andere lidstaat niet meer nodig is. In een regulier btw-aangifte kunt u btw op kosten als voorbelasting aftrekken. In de OSS-aangifte is dit niet mogelijk. U moet hiervoor een teruggaafverzoek buitenlandse btw indienen (bij de portal van Nederlandse belastingdienst).

Vereenvoudiging voor kleine ondernemers

Bent u een kleine ondernemer? Dan komt er een uitzondering op de drempelbedragen. Wanneer u in slechts één EU-lidstaat bent gevestigd en voor niet meer dan € 10.000 aan afstandsverkopen en digitale diensten aan particulieren verricht, mag u de btw berekenen over uw afstandsverkopen in het land van vertrek van de goederen. Let wel, u bent niet verplicht deze vereenvoudiging toe te passen. Indien het voordeliger is om de reguliere afstandsverkopenregeling toe te passen, mag dit ook. Dit kan het geval zijn wanneer het land van aankomst van de goederen een gunstiger btw-tarief hanteert dan het land van vertrek.

Wilt u weten wat de nieuwe btw-regels voor e-commerce voor u betekenen en hoe u zich het beste kunt voorbereiden?

Neem direct contact op met mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans, Belastingadviseur en lid van het specialistenteam BTW bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans