Menu
Actueel

Vakanties van werknemers ten tijde van de coronacrisis

Gepubliceerd op

Onze vakanties zien er door het coronavirus heel anders uit, zo ook van uw werknemers. In beginsel kan u als werkgever een werknemer niet verbieden om op vakantie te gaan. Hebben uw werknemers al plannen voor een vakantie buiten Nederland? Weet u al hoe u om wilt gaan met de richtlijnen en consequenties hiervoor? Wij zetten uw rechten als werkgever op een rij.

Vakanties van werknemers ten tijde van de coronacrisis

In beginsel kan u als werkgever een werknemer niet verbieden om op vakantie te gaan. Indien de werknemer naar een land toegaat met een geel reisadvies, zoals bijvoorbeeld Duitsland, dan kan u als werkgever hem of haar er wel op attenderen dat het overheidsadvies is: “in Nederland blijven is het beste”. Op moment dat de werknemer aldaar corona oploopt, dan dient de werknemer zich acuut ziek te melden en zijn of haar verpleegadres door te geven. In dat geval worden de vakantiedagen ziektedagen.

Indien de werknemer naar een land of gebied toe reist waar een oranje reisadvies voor is afgegeven dan kan het zijn dat de werknemer na terugkomst in quarantaine moet. De werknemer heeft in dat geval vermoedelijk geen recht op loon. Het is aan te bevelen om als werkgever hierbij een proactieve houding aan te nemen en om je personeel te informeren om niet naar landen en/of gebieden af te reizen waar het oranje reisadvies voor is afgegeven.

Op moment dat de werknemer na voornoemd advies besluit om toch te gaan, dan ben je als werkgever gerechtigd om de werknemer bij terugkeer twee weken preventief thuis te laten. Dit in verband met de zorgplicht van de werkgever en het creëren van een veilige werkomgeving jegens de andere personeelsleden én klanten.  

De vraag die dan vervolgens naar voren komt is of u als werkgever die twee weken aan hem of haar dient door te betalen. Als de werknemer prima vanuit huis kan werken, dan bent u verplicht om die uren door te betalen. Als dat niet kan, heeft de werknemer vermoedelijk voor die tijd (2 weken) geen recht op loon.

Mocht de werknemer in een oranje reisadvies gebied en/of land corona oplopen en zich ziek melden, dan is het maar zeer de vraag of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid.

Immers in die laatste 2 scenario’s (preventief thuis i.v.m. bezoek land/ gebied met oranje reisadvies ondanks afraden van u als werkgever én situatie aldaar ziek worden) is wat ons betreft geen situatie waar de oorzaak van het niet werken voor rekening van werkgever komt – artikel 7:628 BW.

Het is verstandig om dit alles aan de voorzijde te communiceren richting het personeel zodat zij zich ook bewust zijn van het feit dat het toch op reis gaan naar een land en of gebied met oranje reisadvies uiteindelijk tot bepaalde consequenties kan leiden.