Menu
Actueel

Vaststelling gebruikelijk loon

Gepubliceerd op

De overheid heeft omvangrijke steun- en herstelpakketten opgetuigd om de coronacrisis het hoofd te bieden. Het gebruikelijk loon is een van deze onderdelen. Vanwege de coronacrisis mogen aanmerkelijkbelanghouders, bijvoorbeeld DGA’s, voor 2021 net als voor 2020 van een lager gebruikelijk loon uitgaan. Lees hier wat dit voor u betekent.

Vaststelling gebruikelijk loon

De omzetdaling van uw onderneming is van belang en mag evenredig toegepast worden op de verlaging van het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon voor 2021 moet worden bepaald door de volgende berekening toe te passen. 

Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C 

A = het gebruikelijk loon voor 2019 

B = de omzet over heel het jaar 2021 (exclusief omzetbelasting) 

C = de omzet over heel het jaar 2019 (exclusief omzetbelasting) 

De volgende voorwaarden zijn al voor 2020 gesteld door de Staatssecretaris aan een verlaging van het gebruikelijk loon. Deze voorwaarden gelden ook voor 2021. 

  • Het is niet toegestaan de rekening-courant schuld of dividend toe te laten nemen als gevolg van het lager gebruikelijke loon.  
  • Als de aanmerkelijk belang-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekening, geldt dat hogere loon. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als een B.V. voor de aanmerkelijk belang-werknemer gebruikt maakt van de NOW-regeling.  
  • De goedkeuring geldt niet voor zover de omzet beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten. 

Voor de bepaling van het gebruikelijk loon voor 2021 zijn er twee voorwaarden bij gekomen. 

  • Bij de bepaling van het gebruikelijk loon wordt de omzet over heel het jaar 2021 vergeleken met de omzet over heel het jaar 2019. Zoals ook blijkt uit de hiervoor genoemde berekening. 
  • Een toegangsdrempel wordt ingevoerd; de omzet voor 2021 moet tenminste 30% lager zijn ten opzichte van de omzet voor 2019. 

Vanwege het feit dat de omzet over heel het jaar 2021 nog niet bekend is, kan de berekening nog niet exact worden gedaan. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rémon) Bloemen, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Valkenburg aan de Geul.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)43 880 04 00
R. (Rémon) Bloemen