Menu
Actueel

Verandering box 3: hoeveel belasting gaat u betalen?

Gepubliceerd op

De belastingheffing over het vermogen in box 3 (vermogensrendementsheffing) moet eerlijker door beter aan te sluiten op de behaalde spaar- en beleggingsinkomsten. De Hoge Raad en de regering zijn hier al vanaf de kredietcrisis mee bezig. Een eerste aanpassing van de “pretbox” is ingegaan in 2011, de volgende in 2017 en de voorlopig laatste aanpassing staat gepland voor 2022. De aanpassing van deze wetgeving vraagt naar een kritische blik.

Verandering box 3: hoeveel belasting gaat u betalen?

In 2001 belast de vermogensrendementsheffing altijd 4% fictief rendement over het vermogen tegen 30% Inkomstenbelasting. Vanaf 2017 biedt de belastingheffing via de vermogensmix wat verlichting voor de kleinere vermogens, maar voor spaarders is 30% belastingheffing over rente die in werkelijkheid niet of nauwelijks genoten wordt, nog steeds niet uit te leggen. Nog geen twee jaar na de introductie van de vermogensmix in 2017 presenteerde het kabinet een plan om aan dit laatste bezwaar tegemoet te komen: “1,35 miljoen spaarders betalen door nieuw voorstel straks geen belasting meer in box 3”.

Het plan bestond om vanaf 2022 enkele aanpassingen door te voeren: de vaste vrijstelling voor box -3-vermogen vervalt daarbij en bij de vermogensmix telt de omvang van het vermogen niet meer mee. In de vermogensmix is de belastingheffing over spaargeld 0,03% en op andere bezittingen 1,75%. In dit plan is de belasting op beleggen dus bijna zestig keer hoger dan de belasting op sparen! Door een aanvullende vrijstelling zou iemand met alleen 440.000 euro spaargeld geen belasting betalen.

Onlangs heeft de Staatssecretaris aangegeven dat de bovenstaande plannen gewijzigd gaan worden om de kleine belegger wat tegemoet te komen; op dit moment is nog niet duidelijk welke keuze het kabinet hierin precies gaat maken. Hoewel het de bedoeling van de regering is om de belastingheffing beter aan te sluiten met het werkelijk rendement, valt niet te verwachten dat de uitgangspunten ingrijpend veranderen: de spaartaks dient er mede toe om het gat in de begroting vanwege de coronacrisis op te vullen.

Situatieschets: 
De directeur grootaandeelhouder (DGA) heeft in heel veel gevallen zelf al aansluiting gezocht bij belastingheffing over het werkelijk rendement door de eigen BV in te richten als spaar-BV. De spaar BV betaalt belasting over de werkelijk ontvangen rente terwijl negatieve rente fiscaal aftrekbaar is. Spaartegoeden en defensieve beleggingen zijn bijna altijd naar de spaar-BV gegaan en kunnen zonder belastingheffing ook weer terug naar privé.
Om erfbelasting te besparen heeft de DGA in het verleden op grote schaal papieren schenkingen gedaan aan kinderen. De schuld aan de kinderen draagt jaarlijks 6% rente en is voor de schenker  bijna volledig aftrekbaar in box 3 zodat deze schuld tot 2022 jaarlijks bijna 1,6% belastingbesparing oplevert bij de schenker; de kinderen betalen door vrijstellingen en lage box 3-tarieven voor geringe vermogens zo’n 0,5% box 3-heffing over de geschonken bedragen, terwijl de schenker hen jaarlijks 6% rente betaalt. 
Voor papieren schenkingen heeft de verandering van de box 3-heffing vanaf 2022 waarschijnlijk vervelende gevolgen omdat bij de box 3-heffing het werkelijk rendement van 6% een rol speelt. In het oorspronkelijk voorstel zouden de kinderen van DGA Dirk jaarlijks 1,75% box 3-heffing verschuldigd zijn, dat is ruim drie keer het bedrag van nu. Hoewel de papieren schenking bijna altijd een voordeel in de Erfbelasting oplevert, doet men er verstandig aan om voortaan ook de jaarlijkse box 3-heffing in de berekening mee te nemen. Soms kan het misschien verstandig zijn dat de schenker met het spaargeld een reeds bestaande papieren schenking afwikkelt.

Zodra de nieuwe plannen voor de box 3-heffing bekend zijn actualiseren wij dit artikel. Voor de DGA zijn deze plannen misschien aanleiding om de beleggingen van spaar-BV terug te halen naar privé om vervolgens de papieren schenkingen aan de kinderen af te wikkelen. In de financiële planning van de DGA rekenen wij de netto gevolgen in privé door, zodat hij de uitkomst van het terughalen van beleggingen en het afwikkelen van de schenkingen op voorhand kan overzien.

Update 29 juni 2020
De regering maakt bekend dat de nieuwe plannen voor box 3 op Prinsjesdag 2020 gereed zijn. In deze nieuwe plannen zit een tegemoetkoming voor een groot deel van spaarders en voor kleine beleggers (Kamerbrief van 26 juni 2020).

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.M. (Pieter) Spooren, Belastingadviseur (Fiscaal Specialist) bij HLB Van Daal in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
mr. P.M. (Pieter) Spooren