Menu
Actueel

Verdubbeling verlofsparen

Gepubliceerd op

Om medewerkers meer mogelijkheden te bieden eerder te stoppen met werken wordt het aantal weken opsparen van bovenwettelijke verlof met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 verdubbeld van maximaal vijftig weken naar honderd weken. Dat wil zeggen dat een medewerker tot en met honderd weken nog geen belasting hoeft te betalen over de aanspraak.

Verdubbeling verlofsparen

Als werkgever moet u dit wel mogelijk maken door dit op te nemen in de arbeidsovereenkomst, het bedrijfsreglement of de CAO. Want de wet schrijft voor dat bovenwettelijke verlofdagen een vervaltermijn kennen van vijf jaar en u mag daar alleen van afwijken als dat schriftelijk met uw werknemer is overeengekomen.

Eigen regie voor de medewerker 

Als werkgever kunt u naast het verlofsparen van bovenwettelijke vakantiedagen ook extra verlof toezeggen door bijvoorbeeld overwerk of ploegendiensten (deels) te belonen met extra verlofopbouw. Zo kan een medewerker zelf meer de regie voeren over zijn of haar loopbaan en duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld door het verlof te gebruiken voor om- en bijscholing, een sabbatical of om eerder te stoppen met werken met behoud van salaris. Bij opname van het verlof moet hij of zij uiteraard wel hierover belasting betalen.

Het gespaarde verlof blijft als reservering op de balans van de onderneming achter. Dit kan een risico vormen voor de medewerker wanneer de onderneming in zwaar weer dreigt te raken.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met F.F.A.J. (Fred) van Dijk RPP, Salarisadministrateur bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
F.F.A.J. (Fred) van Dijk RPP