Menu
Actueel

Verruiming financieringsinstrumenten

Gepubliceerd op

De laatste tijd komen er steeds meer signalen dat de banken erg terughoudend zijn bij het inzetten van financieringsinstrumenten, die de overheid als steunmaatregel in het leven heeft geroepen. Enkele daarvan hebben ook betrekking op een verruiming van de garanties die de overheid geeft op financieringen.

Verruiming financieringsinstrumenten

Onze ervaring is dat banken zeker kritisch zijn, maar dat dit ook van hen verlangd wordt door de regelgeving die aan de verruiming ten grondslag ligt. Banken moeten namelijk bepalen of de bedrijven die het extra krediet aanvragen, in de kern nog wel gezond zijn en in staat om binnen een afgesproken periode de extra financiering ook weer terug te betalen.  

Onderstaand een korte uiteenzetting van de belangrijkste regelingen. 

KKC (Kleine Kredieten Corona garantieregeling) 

Deze regeling is specifiek bedoeld voor kleine ondernemers. Kenmerken en voorwaarden: 

 • Financieringsbehoefte is minimaal EUR 10.000,- en maximaal EUR 50.000,-.
 • Omzet minimaal EUR 50.000,-, voldoende winstgevend en ingeschreven in de KvK vóór 112019.
 • De overheid staat garant voor 95% van de (pro resto) lening.
 • Ondernemers betalen een éénmalige borgstellingsprovisie van 2,0%, door de kredietverstrekker af te dragen aan de staat.
 • Looptijd is maximaal 5 jaar.
 • Rente bedraagt maximaal 4,0%.
 • Vooralsnog is het budget deze regeling beperkt tot EUR 750 mio. 
 • De regeling staat open tot en met 30-6-2021.

BMKB-C regeling (Verruimde BMKB regeling) 

De belangrijkste kenmerken van de regeling:  

 • Maximaal EUR 1.500.000 steun door overheid. Het totaal bedrag inclusief het bancaire deel komt daarmee op EUR 2.000.000 (1:3 verhouding).
 • De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) of 80% (grootbedrijf) van dit borgstellingskrediet. 
 • Looptijd maximaal 16 kwartalen (was aanvankelijk 8 kwartalen).
 • Net als bij een regulier Borgstellingskrediet, kan er voor maximaal 8 kwartalen uitstel van aflossing gevraagd worden.
 • Borgstellingsprovisie bedraagt 2,0% bij een looptijd t/m 8 kwartalen en 3,0% bij een looptijd van 9 t/m 16 kwartalen. Deze provisie (die aanvankelijk 3,9% bedroeg) dienen de financiers af te dragen aan de Staat.
 • Bancaire afsluitprovisie: door de bank per aanvraag te bepalen.
 • Kredietopslag: door de bank per aanvraag te bepalen.
 • Persoonlijke borgstelling DGA: minimaal 10% van de aanvullende financiering. 
 • Bij de normale BMKB regeling moet sprake zijn van een tekort aan zekerheden. Deze toets hoeft bij de verruimde regeling niet gemaakt te worden.
 • Het garantiebudget is EUR 1,5 mld (was aanvankelijk EUR 765 mio). 
 • De regeling is opengesteld tot eind 2021.

Uitgesloten sectoren zijn vastgoed exploitatie, verzekerings- en financieringsbedrijf, publiek verzekerde zorg, land- en tuinbouw, visserij. Voor de land- en tuinbouw is een verruimde BL-regeling in het leven geroepen.   

Verruimde Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL-C) 

 • Land- en tuinbouwbedrijven die in financiële problemen dreigen te komen doordat prijzen onder druk staan en/of producten niet verkocht kunnen worden, kunnen een beroep op deze tijdelijke regeling doen. De regeling staat open voor primaire agrarische bedrijven, met uitzondering van de visserijsector.  
 • De looptijd is maximaal 4 jaar. 
 • De overheid staat borg voor maximaal EUR 1,5 mln. per bedrijf. 
 • De provisie die afgedragen moet worden aan de staat is afhankelijk van de looptijd van de financiering. Bij een looptijd tot en met 8 kwartalen bedraagt deze 1,5% en daarboven 2,25%. Bij starters of overnemers geldt een verlaagde provisie van respectievelijk 0,5% en 0,75%. 
 • De BL-C regeling kan aangevraagd worden tot en met 31-3-2021. 

 GO-C (Verruimde regeling Garantie Ondernemingsfinanciering) 

Naast de verruimde BMKB regeling is er ook een verruiming gekomen voor de GO-regeling (GO-C). De verruiming hield aanvankelijk in dat het subsidieplafond van deze regeling werd opgetrokken van 200 mio naar 1,5 mld. en per onderneming van 50 mio naar maximaal 150 mio. 

 • De dekking vanuit de staat is hierbij ook verhoogd van 50% naar 80% (voor het grootbedrijf) of 90% (voor het MKB). Verschil met het BMKB krediet is dat de staat bij de GO naar rato meedeelt in de opbrengst van de zekerheden. Van het restant bedrag ontvangt de financier dus 80 of 90%.  
 • De ondergrens voor de GO bedraagt nog altijd 1,mio euro.  
 • Het budget voor 2021 is vastgesteld op EUR 2,5 mld. (voor de GO en GO-C samen).  
 • De regeling is opengesteld tot 30-6-2021. Financiers dienen hun aanvraag vóór 15-06-2021 ingediend te hebben.  

Qredits 

Bij een relatief beperkte kredietbehoefte zou het in sommige gevallen makkelijker of interessanter kunnen zijn om een aanvraag in te dienen bij QreditsQredits kan een “corona-overbruggingskrediet” van maximaal EUR 25.000,- verstrekken tegen een lagere rente (1e jaar 2,0%, daarna 5,75%). Deze regeling kan ook toegankelijk zijn voor ondernemers die in het eerste halfjaar van 2020 gestart zijn met hun bedrijf. 

Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers 

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans (nog) geen bancaire financiering of zelfs nog geen bankrelatie. Deze kredieten worden door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) worden verstrekt. Voor Noord-Brabant is dit de BOM, voor Limburg het LIOF.  

Zoals gezegd kunnen financiers deze regelingen toepassen bij bedrijven die “in de kern gezond zijn”. Om deze toets te kunnen maken zullen zij de nodige financiële (en niet financiële) informatie willen ontvangen. Door bij het juiste loket, direct een compleet dossier aan te leveren, wordt niet alleen de doorlooptijd van de aanvraag beperkt, maar wordt ook de kwaliteit van de aanvraag verbeterd en de kans op goedkeuring vergroot. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met M.L.J. (Marcel) van der Looij, Financieringsspecialist bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
M.L.J. (Marcel) van der Looij