Menu
Actueel

Vooraf ingevulde aangifte (VIA)

Gepubliceerd op

Voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2020 maken we graag gebruik van de zogenoemde ‘vooraf ingevulde aangifte’ (VIA). In de VIA staan de gegevens voor uw aangifte die bij de Belastingdienst bekend en geregistreerd zijn. Alléén als u ons daar toestemming voor geeft, ontvangen wij deze gegevens van de Belastingdienst. Deze toestemming verleent u ons middels een activeringscode. Wij hebben inmiddels bij de Belastingdienst de activeringscode voor u aangevraagd. U ontvangt binnenkort van de Belastingdienst per post een brief met het onderwerp “Uw intermediair wil de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte gebruiken”. Wij zijn in deze uw intermediair.

Vooraf ingevulde aangifte (VIA)

Wat is het voordeel?

Het voordeel van de VIA is dat een groot aantal gegevens snel voor uw aangifte beschikbaar zijn waardoor u minder gegevens hoeft aan te leveren. Deze gegevens vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting. Indien nodig vragen wij aanvullende gegevens bij u op wanneer wij starten met het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting.

Welke gegevens staan in de VIA?

De gegevens waarover de Belastingdienst de beschikking heeft en wij dus met uw toestemming geautomatiseerd gaan ontvangen, staan hieronder opgesomd. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 omvatten de VIA-gegevens:

  • Jaaropgaven (loon, salaris, pensioen, AOW, overige uitkeringen);
  • WOZ-waarden van onroerende zaken;
  • Gegevens van de hypotheek en leningen (bij ‘professionele partijen zoals banken en verzekeraars);
  • Betaalde lijfrentepremies (echter niet elke verzekeringsmaatschappij); Bankstanden per 1 januari 2020;
  • Opgelegde voorlopige aanslagen.

VIA toesturen

Graag zouden we uw toestemming hebben om de VIA te gebruiken. Hiervoor hebben wij uw activeringscode nodig. Deze door u van de Belastingdienst te ontvangen code is maar een beperkte tijd geldig. Wij verzoeken u deze code zo spoedig mogelijk - bij voorkeur door middel van onderstaande link - naar ons toe te sturen.

Wilt u ons het formulier e-mailen? Dat kan, maak dan een goed leesbare scan van pagina 5 en stuur uw mail naar VIA@hlb-van-daal.nl. Toesturen kan uiteraard ook per post naar het bij u bekende gebruikelijke postadres.

Meer informatie of vragen?

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij HLB Van Daal.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. B.J. (Bjorn) Hendriks, Partner bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
mr. B.J. (Bjorn) Hendriks