Menu
Actueel

Voldoe aan uw inspanningsverplichting: stimuleer uw medewerkers middels een ontwikkelingstraject

Gepubliceerd op

Vanaf 6 juli kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen. Voor veel werkgevers en werknemers is er echter een onzekere tijd aangebroken of er voldoende werkgelegenheid blijft bestaan. Deze onzekere periode kan ook kansen bieden om met uw werknemers aan de slag te gaan en te kijken naar hun persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden tot om- of bijscholing.

Voldoe aan uw inspanningsverplichting: stimuleer uw medewerkers middels een ontwikkelingstraject

In de regeling NOW 2.0 is er voor werkgevers een inspanningsverplichting opgenomen om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Op het moment dat uw bedrijfsactiviteiten sterk verminderen of zelfs dreigen definitief te verdwijnen, is er nu voor werknemers ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan of scholing naar ander werk en daarmee mogelijk een andere werkgever (Bron: www.rijksoverheid.nl)

Werkgevers kunnen bovengenoemde inspanningsverplichting vormgeven door werknemers proactief te stimuleren door tijd of middelen beschikbaar te stellen. Ter ondersteuning stelt het kabinet €20 miljoen beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op loopbaankansen en daarvoor passende (online) scholing volgen. Dit crisispakket heeft een looptijd van juli 2020 tot en met december 2020 en is een inspanningsverplichting die bij de werkgever ligt, al dan niet in samenwerking met werkgeversorganisaties. Tegelijkertijd dient hier vermeld te worden dat het ‘subsidieplafond’ op dinsdag 2 september reeds bereikt is met 20.000 aanvragen, dit terwijl de subsidie pas vanaf 1 oktober beschikbaar is. Gezien de snelheid en succes ervan, zijn er voornemens dat de regeling vanaf begin 2021 weer beschikbaar komt.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid of op https://www.hoewerktnederland.nl/ 

“Wij adviseren u om uw werknemers te ondersteunen bij het nemen van de volgende stap in een andere functie of loopbaan. Enerzijds vanuit de rol van goed werkgeverschap, anderzijds vanuit het voldoen aan de inspanningsverplichting die gesteld wordt vanuit NOW 2.0”

De adviseurs van HRM101 kunnen u en uw werknemers ondersteunen bij de gestelde inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren een ontwikkeladviestraject aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Dit kunnen wij vormgeven door concreet samen met uw werknemers invullen door een ontwikkeladviestraject aan te gaan. Vervolgens kunnen wij werknemers ondersteunen bij het opstellen van een ontwikkelplan maar ook uw werknemers persoonlijke loopbaanbegeleiding middels coaching aan te bieden.

Het Ontwikkeladviestraject bestaat uit vier onderdelen. Het eerste onderdeel is het maken van een aantal online Arbeidsmarktscan. Het doel van de Arbeidsmarktscan is om inzicht te krijgen in de werknemers mogelijkheden, de volgende zaken worden gemeten: 

 • Motivatie, drijfveren en interesses
 • Inzicht in persoonlijkheidsprofiel
 • Competenties, kwaliteiten en talenten
 • Persoonlijke werk- en carrière waarden

Het tweede onderdeel is het afnemen van een diepte-interview vanuit 4 uur coaching gesprekken, waarbij er in samenwerking met de werknemer en loopbaanadviseur als resultaat van de gesprekken een ontwikkelplan opgesteld. Hierin worden kort en bondig een aantal acties beschreven die die de deelnemer op de korte of lange termijn inzetten om te werken aan zijn wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Tevens wordt in het ontwikkelplan beschreven waar de deelnemer terechtkan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn ontwikkelplan. Punten die aan de orde komen in het ontwikkelplan zijn:

 • Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?
 • Wanneer en hoe kan er actie worden genomen?
 • Mogelijkheden om persoonlijke ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen (in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer, de persoonlijke of gezinssfeer, leren en taalvaardigheid) aan te pakken.
 • Indien van toepassing: suggesties voor het inzetten van andere experts om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.

De persoonlijke (of digitale indien gewenst) wordt afgesloten met een gespreksverslag waar in de volgende onderdelen aan bod komen:

 • Situatieschets en arbeidsmarktscan
 • Persoonsprofiel
 • Toekomstoriëntatie (loopbaanmogelijkheden en/of ontwikkelkansen)
 • Overige relevante gesprekspunten (financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties)

Dit gespreksverslag geeft een goed weer wat tijdens het Ontwikkeladviestraject is besproken en aan de orde is geweest.

Onze Adviseurs HRM zijn erkende Loopbaanadviseurs en helpen u werknemer(s) graag verder. Ons advies is gesprekken aan te gaan met het personeel en ontwikkeling, bij- en omscholing te stimuleren. Mede door het afnemen van een Ontwikkeladviestraject voldoet u aan de voorwaarde van de Inspanningsverplichting vanuit de NOW 2.0.

Wij kunnen u het Ontwikkeladviestraject aanbieden vanaf €700,- per werknemer. Het Ontwikkeladviestraject regelen we zo in dat we voldoen aan de normen van de tijdelijke subsidieregeling NL leert door met een Ontwikkeladviestraject, zodat we op een later moment de subsidie voor u kunnen aanvragen. Uiteraard kunnen we hier geen garanties aan verlenen.

Graag gaan we met u in gesprek hoe uw werknemers kunt stimuleren om bezig te zijn met hun persoonlijke ontwikkeling en hoe u kunt voldoen aan de inspanningsverplichting die voorwaarde is voor het ontvangen van NOW 2.0. Indien er vragen zijn kunt u zich melden bij Bengt Verhoeven (b.verhoeven@hlb-van-daal.nl) of Reinier Meesters (r.meesters@hlb-van-daal.nl).

Mocht u al werknemers hebben die graag een Ontwikkeladviestraject willen aangaan. Kunt u het ‘Aanvraagformulier Ontwikkeladviestraject’ invullen en retourneren naar Bengt Verhoeven. Wij zullen binnen twee werkdagen contact met u en uw werknemer opnemen en afspraken maken over de verder invulling van het traject.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen over een “Ontwikkeladviestraject” voor uw werknemers?

Neem direct contact op met B.N. (Bengt) Verhoeven, Adviseur HRM bij HLB Van Daal in Valkenburg aan de Geul.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)43 880 04 00
B.N. (Bengt) Verhoeven