Menu
Actueel

Vooraf ingevulde aangifte

Gepubliceerd op

Voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2019 willen we graag de zogenoemde ‘vooraf ingevulde aangifte’ (VIA) gebruiken. In de VIA staan de gegevens voor uw aangifte die bij de Belastingdienst bekend en geregistreerd zijn. Alléén als u ons daar toestemming voor geeft, krijgen wij deze gegevens van de Belastingdienst waarbij u mag denken aan de WOZ-waarde, bankstanden en jaaropgaven. Wij hebben inmiddels bij de Belastingdienst de activeringscode voor u aangevraagd. Het enige dat u hoeft te doen, is het registratieformulier met de activeringscode – welke u op korte termijn ontvangt – aan ons te sturen.

Vooraf ingevulde aangifte

VIA toesturen

Omdat de activeringscode die u van de Belastingdienst ontvangt maar een beperkte tijd geldig is, verzoeken wij u deze code zo spoedig mogelijk - bij voorkeur per e-mail - naar ons toe te sturen. Het e-mailadres hiervoor is VIA@hlb-van-daal.nl. Nog makkelijker is om onderstaand formulier hiervoor te gebruiken. 
Toesturen kan uiteraard ook per post.

Wat is het voordeel?

Het voordeel van de VIA is dat een groot aantal gegevens snel voor uw aangifte beschikbaar is. Helaas is het niet zo dat we kunnen volstaan met alleen het verwerken van de gegevens afkomstig van de Belastingdienst. U zult wel gewoon nog uw gegevens benodigd voor de aangifte (net zoals voorgaande jaren) moeten blijven aanleveren. Indien echter uit de VIA-gegevens blijkt dat u een document vergeten bent bij de aanlevering van uw gegevens, signaleren we dit al bij het verzorgen van uw aangifte. Hiermee wordt dus voorkomen dat de Belastingdienst u een vragenbrief stuurt inzake het ontbreken van gegevens (die vervolgens weer beantwoord moet worden, etc. etc.).

Kanttekening hierbij is echter dat de Belastingdienst nog niet de beschikking heeft over alle relevante gegevens. De Belastingdienst ontvangt op dit moment slechts bepaalde gegevens van werkgevers, banken en verzekeraars. Andere instanties, waaronder bijvoorbeeld zorgverleners, doen dit (nog) niet. Ook bijvoorbeeld leningen bij familie en/of eigen vennootschappen zijn niet opgenomen in de VIA-gegevens.

Welke gegevens staan in de VIA?

De gegevens waarover de Belastingdienst de beschikking heeft, staan hieronder opgesomd. De overige gegevens zult u dus nog steeds zelf moeten aanleveren en (laten) verwerken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2019 omvatten de VIA-gegevens:

  • Jaaropgaven (loon, salaris, pensioen, AOW, overige uitkeringen);
  • WOZ-waarden van onroerende zaken;
  • Gegevens van de hypotheek en leningen (bij ‘professionele partijen zoals banken en verzekeraars);
  • Betaalde lijfrentepremies (echter niet elke verzekeringsmaatschappij);
  • Bankstanden per 1 januari 2019;
  • Opgelegde voorlopige aanslagen.

Overigens merken wij wel op dat de tenaamstelling van bijvoorbeeld bankrekeningen en onroerende zaken van belang is voor het opnemen bij de VIA-gegevens; bankrekeningen op naam van uw minderjarige kinderen of onroerende zaken in gezamenlijke eigendom zullen daarom dus per definitie niet of niet juist verwerkt staan in de VIA-gegevens!

Hoe gaat het aanvragen van de VIA-gegevens in zijn werk?

Voor het opvragen van uw gegevens kunnen, mogen én willen wij geen gebruik maken van uw DigiD! Wij vragen voor u de VIA-gegevens dan ook aan via onze aangiftesoftware. Vervolgens ontvangt u een activeringscode van de Belastingdienst; deze zult u binnenkort ontvangen. Als u deze activeringscode aan ons doorstuurt, kunnen wij uw VIA-gegevens voor uw aangifte inkomstenbelasting 2019 opvragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie over de VIA-procedure kunt u ook op de website van de Belastingdienst terecht.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij HLB Van Daal.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. B.J. (Bjorn) Hendriks, Partner bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
mr. B.J. (Bjorn) Hendriks