Menu
Actueel

Voordelen open fonds voor gemene rekening?

Gepubliceerd op

De nieuwe spelregels voor belastingheffing in box 3, zoals voorgesteld door voormalig staatssecretaris Menno Snel, zijn inmiddels weer van tafel geveegd door diens opvolger, Hans Vijlbrief. Gezocht wordt nu naar een eenvoudigere manier om beleggingen en spaargelden te belasten. De verwachting is dat hier op zijn vroegst op Prinsjesdag 2020 meer over bekend wordt. Het zou ook zo maar kunnen dat de huidige bewindslieden deze klus doorschuiven tot na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Tot die tijd worden laag renderende beleggingen en spaargelden onevenredig zwaar belast door de forfaitaire heffing in box 3. Voor deze vermogens is het vaak voordeliger om ze onder te brengen in een rechtsvorm die onderhevig is aan vennootschapsbelasting, omdat dan de werkelijke (lage) rendementen belast worden, en niet het (hoge) forfaitaire rendement. Is een open fonds voor gemene rekening (OFGR) een voordeliger alternatief voor box 3? Wij leggen het u graag uit.

Voordelen open fonds voor gemene rekening?

Een Open fonds voor Gemene Rekening (vaak ook wel familiefonds of kortweg OFGR genoemd) wordt – net zoals een BV – belast in de vennootschapsbelasting. Over een spaarrekening van 800.000 euro met een jaarlijkse 0,05% renteopbrengst wordt momenteel in box 3, 9.135 euro inkomstenbelasting geheven. De renteopbrengst bedraagt slechts 400 euro. In een OFGR zou de heffing dan 66 euro bedragen. Fiscaal bezien is een OFGR dus zeker het overwegen waard.

Maar wat is nu eigenlijk een OFGR en waarom kiest u voor een OFGR boven een BV?

In de eerste plaats geldt dat een OFGR niet veel meer is dan een onderhandse afspraak tussen haar deelnemers en de beheerder en bewaarder van het vermogen. Een notaris is dus niet per se nodig om het fonds te kunnen oprichten. Dit biedt natuurlijk een zekere mate van flexibiliteit als een fonds snel opgericht moet worden of bij regelmatige toe- en uittredingen.

Zo kunnen bijvoorbeeld een vader en moeder met hun 2 (meerderjarige) kinderen afspreken om samen te beleggen middels een OFGR. Vader en moeder zijn – naast deelnemer – vaak beheerder en bewaarder, de kinderen slechts deelnemer. Vader en moeder, maar ook de kinderen, kunnen vermogen inbrengen in het fonds, in ruil daarvoor krijgen ze bewijzen van deelgerechtigdheid. De bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen gedurende hun leven door de ouders aan de kinderen worden geschonken. Dit kan jaarlijks voor een bepaald deel. De kinderen worden zo voor een steeds groter deel economisch eigenaar van het fondsvermogen, de ouders blijven juridisch eigenaar en blijven ook de zeggenschap behouden.

Om aan de vennootschapsbelasting onderworpen te zijn geldt onder meer dat het steeds moet gaan om een collectieve belegging, er moeten dus altijd tenminste 2 deelnemers zijn, bovendien moeten de bewijzen van deelgerechtigdheid vrij verhandelbaar zijn.

Een open fonds voor gemene rekening wordt ook wel een privacy structuur genoemd. Er is geen publicatieplicht voor de kamer van koophandel. Vreemden kunnen geen jaarstukken opvragen om te zien over hoeveel vermogen het fonds beschikt. Een BV heeft die publicatieverplichting wel. Er is ook geen wettelijke jaarrekeningplicht, jaarlijks kan het OFGR volstaan met een eenvoudige balans en resultatenrekening.

Kortom

Een OFGR wordt steeds vaker gebruikt om de hoge belastingdruk van box 3 te voorkomen. Daarnaast wordt een OFGR vaak gebruikt als familiefonds en fungeert daardoor als een prima tool om de ouders tijdens leven al gecontroleerd te kunnen laten schenken. Immers enkel de economische eigendom komt bij de kinderen, de zeggenschap blijft bij de ouders zolang ze in leven zijn. Tenslotte geldt nog dat een OFGR onder de radar van de publicatieverplichting blijft. Allemaal voordelen die niet gelden voor een BV.

Bent u nieuwsgierig of een OFGR interessant is voor u?

Neem direct contact op met mr. R.L.E.H. (Roger) de Ruyter RB, Senior belastingadviseur bij HLB Van Daal in Valkenburg aan de Geul.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)43 880 04 00
mr. R.L.E.H. (Roger) de Ruyter RB