Menu
Actueel

Vraag uw buitenlandse btw terug voor 1 oktober

Gepubliceerd op

Als ondernemer kunt u in EU landen betaalde btw terugvragen via een speciale procedure. Voor de btw op facturen uit andere EU lidstaten moet u het verzoek indienen vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u de btw terugvraagt. Wij adviseren u graag.

Vraag uw buitenlandse btw terug voor 1 oktober

Het verzoek voor de teruggave kunt u regelen via de website van de Nederlandse Belastingdienst of wij kunnen u bij deze verzoeken van dienst zijn. Bij de Belastingdienst moet hiervoor vooraf een speciale inlogcode worden aangevraagd. Deze code wordt in de regel ongeveer twee weken na het indienen van de aanvraag verstrekt.

Advies: wacht niet tot het laatste moment

We adviseren om de inlogcodes tijdig aan te vragen, het verzoek tijdig in te dienen en niet tot eind september te wachten. Is een verzoek te laat ingediend, dan krijgt u de buitenlandse btw meestal niet terug. Aan het verzoek moet u gescande inkoopfacturen toevoegen. Deze facturen moeten voldoen aan de wettelijke vereisten.

Voor een teruggaafverzoek gelden drempelbedragen. Vraagt u buitenlandse btw terug na afloop van het jaar, dan moet het btw-bedrag ten minste € 50 zijn. Betreft het een verzoek over een kwartaal ingediend gedurende het kalenderjaar, dan moet het btw-bedrag minimaal € 400 zijn.

Bedrijven gevestigd buiten de EU - COVID 19 regeling 

Voor de teruggaaf van EU-btw aan bedrijven gevestigd buiten de EU geldt een andere (niet elektronische) teruggaaf procedure. Het verzoek (vergezeld van een verklaring van de buitenlandse Belastingdienst en originele facturen) moet door de betreffende Belastingdienst in principe ontvangen zijn vóór 1 juli van het jaar dat volgt op het jaar waarover u de btw terugvraagt. Deze jaarlijkse deadline van 30 juni voor de teruggaaf van EU-btw voor bedrijven gevestigd buiten de EU is in principe hard. Verschillende Belastingdiensten in de EU hebben vanwege COVID 19 hun indieningstermijnen voor de btw teruggaaf 2019 verlengd. Voor de volgende EU landen is de deadline voor btw teruggaaf voor bedrijven gevestigd buiten de EU ook 30 september 2020.

 • België
 • Denemarken
 • Estland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Letland
 • Litouwen
 • Monaco
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Servië
 • Slowakije
 • Spanje

De Nederlandse Belastingdienst honoreert meestal ambtshalve een btw-teruggaaf op basis van een te laat ingediend verzoek. Tegen deze beslissing staat dan geen beroep open.Duitsland heeft aangekondigd dat hoewel er geen officiële verlenging is, het teruggaafverzoeken die vóór 30 september 2020 zijn ontvangen alsnog in behandeling zal nemen, indien een schriftelijke uiteenzetting wordt meegezonden met de reden voor het overschrijden van de deadline van 30 juni.

Let op: voor btw op kosten betaald in niet-EU landen geldt meestal een niet-elektronische teruggaaf-procedure. Het verzoek (vergezeld van een verklaring van de Belastingdienst en de originele facturen) moet door de buitenlandse Belastingdienst ook meestal ontvangen zijn vóór 1 juli van het jaar dat volgt op het jaar waarover u de btw terugvraagt.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans