Menu
HLB Den Hartog

Werktijdverkorting vervangen door Tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging van Werkbehoud

Gepubliceerd op

In verband met de uitbraak van het COVID-19-coronavirus heeft het kabinet in de afgelopen periode ingrijpende maatregelen moeten nemen. In een aantal sectoren zijn de bedrijven gesloten, waardoor niet meer gewerkt kan worden. Niet alleen in Nederland zelf, maar ook in het buitenland zijn maatregelen genomen die hun weerslag hebben op de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Nederland. Vanwege de terugval in werk kon u tot dinsdag 17 maart werktijdverkorting aanvragen voor uw medewerkers. Die regeling werktijdverkorting is echter niet berekend op de ongekende werkvermindering waar Nederlandse bedrijven en organisaties als gevolg van de uitbraak van het COVID-19-coronavirus mee worden geconfronteerd. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom op 17 maart 2020 besloten de regeling werktijdverkorting met onmiddellijke ingang in te trekken en geen ontheffingen meer te verlenen. Op deze pagina leest u hier meer over.

Werktijdverkorting vervangen door Tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging van Werkbehoud
Let op: Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 19 maart om 09.00 uur. Uiteraard spelen de feiten en de specifieke situatie een grote rol als het gaat om het formuleren van een juist antwoord op de vraag. Wilt u zeker weten welke regels er gelden of wat u moet doen in een specifieke situatie binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina. Wij helpen u graag verder!

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Waarom is deze stopgezet?

 • De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.
 • Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de werktijdverkorting-regeling ingetrokken. 
 • Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken werktijdverkorting-regeling mogelijk is. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Welke maatregel komt ervoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 

Kan ik nog wel werktijdverkorting aanvragen?

Nee, dat is niet meer mogelijk. Heeft u reeds een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend? Dan wordt dit beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden. U krijgt hierover bericht.

Wat houdt de nieuwe regeling in?

Momenteel wordt overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al wel bekend:

 • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing verbod op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
 • Als werkgever kunt u een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunt u uw werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. 

Onder welke voorwaarden kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

 • Bij de aanvraag committeert u zich als werkgever vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw medewerkers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • U verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. 

Voorbeeld 1: Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van uw loonsom.
Voorbeeld 2: Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van uw loonsom.
Voorbeeld 3: Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van uw loonsom.

Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. 

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Wij zullen hierover samen met u overleggen en daar waar nodig schakelen met uw relatiebeheerder om deze accountantsverklaring te laten opstellen.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Wanneer gaat de nieuwe regeling in?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Wanneer de regeling precies in gaat, is nog niet bekend. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen om op het moment dat er meer bekend is direct te kunnen schakelen en uw aanvraag voor te bereiden om in te dienen.

Let op: u kunt per direct geen nieuwe aanvragen voor werktijdverkorting meer indienen. 

Wat moet ik doen als ik al werktijdverkorting heb aangevraagd?

Heeft u al een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend en is er nog geen vergunning afgegeven? Uw aanvraag wordt afgehandeld op basis van de nieuwe regeling. U heeft in dat geval inmiddels ook een mailbericht ontvangen vanuit het Ministerie SZW.

Heeft u de aanvraag voor werktijdverkorting nog niet ingediend? Dan zult u de aanvraag moeten indienen op basis van de nieuwe regeling.

Tot hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?

Heeft u al een toekenning gekregen voor werktijdverkorting? Dan blijft deze vergunning van kracht. Maakt u gebruik van de vergunning voor werktijdverkorting en wilt u na afloop daarvan verlenging? Dan moet u gebruikmaken van de nieuwe regeling. 

Wat kan HLB voor mij betekenen?

Wilt u gebruikmaken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)? Dan moet u hiervoor, zodra dit mogelijk is, een vergunning aanvragen bij het UWV. Als u wilt, kunnen wij dit voor u doen. Neemt u hiervoor contact met ons op via onderstaande contactgegevens, we helpen u graag verder.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.A. (Reinier) Meesters, Sr. Adviseur HRM / Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. R.A. (Reinier) Meesters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.A. (Reinier) Meesters, Sr. Adviseur HRM / Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. R.A. (Reinier) Meesters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP, Loonadviseur bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 96 54 66
I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Raymond) Dortwegt-van der Eijk, Hoofd Salarisadministratie bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Raymond) Dortwegt-van der Eijk

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Raymond) Dortwegt-van der Eijk, Hoofd Salarisadministratie bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Raymond) Dortwegt-van der Eijk