Menu
Actueel

Wet WIEG

Gepubliceerd op

Er is reeds een uitbreiding op het geboorteverlof voor partners die in loondienst werkzaam doorgevoerd. Tot 2019 kreeg de partner van de moeder twee dagen betaald verlof na de geboorte. Per 1 januari 2019 is dit gewijzigd naar vijf werkdagen.

Wet WIEG

Dit is een aanzienlijke uitbreiding en is vastgelegd in de nieuwe wet WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof). De partner kan zelf bepalen wanneer het geboorteverlof wordt opgenomen. Dit kan in de periode vanaf de geboorte van het kind tot en met vier weken daarna. Let op: de wet WIEG is aanvullend op het calamiteitenverlof. De periode dat de moeder aan het bevallen is, valt nog steeds onder het calamiteitenverlof. 

Per 1 juli 2020 komt er nog een aanvulling op het geboorteverlof. Per die datum kan de partner maximaal 5x de wekelijkse arbeidsduur aan extra verlof opnemen. Hierbij is er geen sprake van volledige loondoorbetaling. Er zal dan een uitkering van 70% van het loon plaatsvinden. Tegen die tijd wordt u hierover uiteraard nader geïnformeerd.