Menu
HLB Blömer

HLB Blömer Great Place To Work

HLB Blömer Great Place To Work

HLB Blömer accountants en adviseurs heeft in 2022 voor de tweede keer meegedaan aan het Great Place To Work onderzoek.
Met een score van 89% op de Trust Index, een stijging ten opzichte van 2021 (84%), krijgt HLB Blömer accountants en adviseurs de titel Great Place To Work Certified.

Blog Frank Verleg......

Overal waar we nu komen horen we eigenlijk wel hetzelfde verhaal. Werk genoeg, maar in allerlei opzichten is er sprake van schaarste en/of stijgende prijzen. Er is vaak een oneigenlijke rem op de groei en de schaarste op de arbeidsmarkt is daar één van de oorzaken van.

Ontwikkelingen 

Als HLB Blömer zijnde zien we hetzelfde beeld. Potentiële klanten weten ons makkelijk te vinden, bestaande klanten blijven veelal en dus is er potentieel voor groei. Tegelijkertijd zien we enerzijds goede, over het algemeen jonge, accountants stoeien met de regulering in het vak en daardoor de keuze maken zich te oriënteren op ‘de andere kant van de tafel’ en dus het bedrijfsleven in willen. Een andere tendens die we zien is dat sommige van deze jonge accountants zich niet langer aan een organisatie willen binden en zich vestigen als zelfstandige. 

Onderscheiden

Vacatures daarentegen staan lang open en we zijn altijd in competitie met meerdere andere kantoren. De uitdaging is dus groter dan ooit en de vraag hoe ons (zichtbaar) te onderscheiden was dan ook actueler dan ooit, toen wij eind 2020 het besluit hebben genomen om te kijken of we Great Place to Work (GPTW) zouden kunnen worden. Als we dan toch denken het goed op orde te hebben, laten we het dan maar meten en zien of dat ook zo is.

Great Place to Work traject 

De filosofie is simpel. Goed werkgeverschap gaat niet alleen over het organiseren van leuke feestjes, het bieden van een goed salaris en het voorzien in vele faciliteiten. Deze gebaren kunnen een mooie blijk van waardering zijn en je team dichter bij elkaar brengen, maar ze staan niet gelijk aan goed werkgeverschap. 

De sleutel tot goed werkgeverschap is eigenlijk vertrouwen. Een cultuur van vertrouwen wordt gevoed door betekenisvolle waarden en gefaciliteerd door effectief leiderschap. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin iedereen, ongeacht wie je bent of wat je doet, zijn of haar potentieel wil en kan inzetten. In theorie verhoogt dit de innovatiekracht binnen de organisatie en leidt het tot groei. 

Medewerkersonderzoek 

Begin 2021 hebben we voor de eerste keer het onderzoek uitgezet onder onze medewerkers. De uitkomst was in lijn met onze verwachting dat we hoog zouden kunnen scoren op de Trust Index, maar bevestiging daarvan was heel prettig. In 2021 waren we dus GPTW en recent hebben we weer een onderzoek uitgezet. Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de verbeterpunten die uit de meting van 2021 zijn gekomen en inmiddels weten we hoe dit uitgepakt heeft voor onze Trust Index voor 2022. Tegelijkertijd hebben we een Culture Audit uitgevoerd en ook daar komen weer aandachtspunten uit voor goed werkgeverschap. 

De moraal van dit verhaal?

De War on Talent is volop gaande. U zult na moeten denken over hoe op de arbeidsmarkt zo succesvol mogelijk te zijn. GPTW is geen heilige graal, maar als u toch een goed werkgever bent wees dan niet te bescheiden en vertel het aan iedereen die het wil weten. Het kan soms net het plusje zijn dat een potentiële medewerker voor u kiest als werkgever en het zorgt ervoor dat uw huidige medewerkers wel heel goed moeten zoeken naar argumenten om bij de concurrent te gaan werken.

Een fijne werkplek 

Voor velen hangt een fijne werkplek tegenwoordig af van verschillende factoren. Uiteraard tellen het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden mee, maar eveneens zo belangrijk vinden mensen het dat ze zich ergens veilig en gewaardeerd voelen. Bij HLB Blömer accountants en adviseurs nemen we die taak als werkgever heel serieus. 

In gesprek met...

Mirella Lenters, manager interne organisatie bij HLB Blömer, vertelt over haar ervaringen met het Great Place to Work traject.