Menu
Actueel

Laatste kans: de jubelton!

Gepubliceerd op

Dit jaar nog gebruikmaken van de jubelton? Kom dan nu in actie!
In 2022 kunt u nog maximaal €106.671 belastingvrij schenken aan uw kind, uw kleinkind of aan anderen.

Laatste kans: de jubelton!

De eigenwoningvrijstelling van € 106.671 (2022) zal vanaf 2023 worden verlaagd tot €27.231. In 2022 kunt u dus nog maximaal €106.671 belastingvrij schenken. Aan uw kind, uw kleinkind of aan anderen. De begiftigde of diens partner moet op het moment van schenken tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. 

De schenking moet worden gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, voor het aflossen van een eigenwoninglening en/of voor de verbouwing van een eigen woning. Wij maken u erop attent dat een beroep op de eigenwoningvrijstelling in principe alleen mogelijk is als u in het verleden niet eerder gebruik heeft gemaakt van een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling. 

Bovendien moet u voor 1 maart 2023 aangifte Schenkbelasting doen waarin u kenbaar maakt dat u de eigenwoningvrijstelling in 2022 benut heeft.

Dit jaar nog benutten ook als er in 2022 nog geen eigenwoning(lening) is

De schenking  moet gebruikt worden voor de hiervoor genoemde bestedingsdoelen. Dit betekent echter niet dat de schenking ook al in 2022 besteed moet worden voor de aankoop van een woning of de aflossing van een eigenwoninglening. Op basis van de huidige wettelijke regeling geldt dat een eigenwoningschenking die in 2022 wordt overgemaakt uiterlijk op 31 december 2024 moet zijn besteed. Blijkt op 31 december 2024 dat dat niet het geval is, dan kunt u regelen dat de schenking herroepen wordt, terugbetaald moet worden of wordt omgezet in een lening.

Het is nog even afwachten of de huidige bestedingstermijn onverkort van toepassing blijft. Dat is tot op heden nog niet met volledige zekerheid te zeggen. Prinsjesdag 2022 zal hierover meer duidelijkheid moeten bieden.

Voorbeeld

Ouders schenken alvast € 106.671 in 2022.

De zoon besteedt de schenking voor 31 december 2024

De ouders geven aan hun zoon de jubelton op 1 december 2022. De ouders maken in december 2022 een bedrag over van € 106.671 (2022). Hun zoon heeft op dat moment nog geen eigenwoning of eigenwoninglening. In oktober 2024 koopt de zoon een eigenwoning. Hij gebruikt het bedrag dat hij in december 2022 geschonken heeft gekregen voor de aankoop van zijn eigenwoning in oktober 2024. Conclusie: Deze schenking voldoet eind 2024 aan de voorwaarden zodat de vrijstelling van toepassing is.

Voorbeeld

Ouders schenken alvast € 106.671 in 2022.

Het lukt de zoon niet om een eigen woning te vinden voor 31 december 2024

De ouders geven aan hun zoon de jubelton op 1 december 2022. Hun zoon heeft op dat moment nog geen eigenwoning of eigenwoninglening. Het lukt de zoon niet om voor 31 december 2024 een eigenwoning te vinden.  Er wordt niet voldaan aan de bestedingseis.  De geclaimde schenkingsvrijstelling vervalt en de zoon is alsnog schenkbelasting verschuldigd over € 106.671.

Gelukkig was er in de schenkingsovereenkomst geregeld dat de schenking ontbonden zou worden als de zoon niet (bijtijds) zou voldoen aan de bestedingsreis. Het bedrag moet door de zoon terugbetaald worden, dan wel het geschonken bedrag wordt omgezet in een lening van zoon aan zijn ouders. De zoon is bovendien verplicht melding te maken vanwege het niet voldoen aan de bestedingseis aan de inspecteur van de Belastingdienst (voor 31 mei in het 3e jaar na de schenking, dus voor 31 mei 2025).    

Spreiden van de betaling van de jubelton wordt beperkt

De eigenwoningvrijstelling mocht bij schenkingen tot en met 31 december 2021 gespreid uitbetaald worden over 3 jaren. Tot kort geleden was onduidelijk of de jubelton dus tot en met 2024 in 3-jaarlijkse porties uitbetaald mocht worden. Inmiddels heeft Staatssecretaris Van Rij voorgesteld om de spreidingsmogelijkheid te beperken tot twee jaar voor schenkingen die in 2022 zijn gedaan. Als gevolg hiervan kan het bij een schenking in 2022 onbenut gebleven deel van de vrijstelling van € 106.671 alleen nog worden benut voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024. Voor schenkingen in 2023 zal de spreidingsmogelijkheid geheel vervallen.

Voorbeeld

De ouders willen € 106.671 schenken.  Zij hebben echter niet het gehele bedrag  in 2022 beschikbaar. De ouders willen het bedrag gespreid betalen in 3-jaarlijkse termijnen.  

De ouders willen het te schenken bedrag in 3 jaar gespreid gaan uitbetalen. In 2022 circa € 35.000, in 2023 nogmaals € 35.000  en voor de laatste keer € 35.000 in 2024 .

Op basis van het voorstel van de Staatssecretaris is de gespreide uitbetaling van de schenking alleen nog maar mogelijk in 2022 en 2023. In dit voorbeeld zal dit ervoor zorgen dat de geschonken € 35.000 in 2024 belast wordt met Schenkbelasting.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A. (Annelies) Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. A. (Annelies) Posthumus

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J.M. (Hans) Barneveld AA, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 52 41 02 94
J.M. (Hans) Barneveld AA

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A. (Annelies) Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. A. (Annelies) Posthumus

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder