Menu
HLB Nannen

Klokkenluidersregeling

HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs verzoekt alle medewerkers, cliënten en andere belanghebbenden melding te maken van overtredingen van wet- en regelgeving, van de gedragscode van HLB (klokkenluidersregeling) of van andere onregelmatigheden. HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs zal iedere melding strikt vertrouwelijk behandelen en zal geen maatregelen treffen tegen medewerkers die een melding doen. Een melding kan gemaakt worden door middel van:

  • Melding aan het bestuur van HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs, schriftelijk, via e-mail of mondeling.
  • Melding middels onderstaand formulier; deze meldingen worden rechtstreeks verzonden naar een afzonderlijke e-mailbox, waartoe alleen het bestuur van HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs toegang heeft.

Bij het invullen van het meldingsformulier wordt gevraagd uw naam in te vullen, het is echter ook mogelijk uw melding anoniem te doen.De  melding dient zoveel mogelijk specifieke informatie te bevatten om zodanig het onderzoek naar deze melding te bespoedigen. Te denken valt hierbij aan datum en plaats, betrokken personen, aard van de overtreding en getuigen.

*