Menu
Business Innovation

Business Innovation

Business Innovation

Data-analyse en dashboarding

De hoeveelheid data neemt per dag exponentieel toe. Het gaat hierbij niet alleen om financiële data. Het gaat ook om data uit het productie- en logistieke proces en ongestructureerde data, zoals social media en video’s. 

De inzet van nieuwe technologieën brengt ook nieuwe uitdagingen en risico's met zich mee met betrekking tot de financiële vastlegging. Dit onderstreept het belang van een volwassen IT Audit-procedure waarmee HLB Van Daal in staat is om deze risico's op een juiste manier te identificeren, beoordelen en vervolgens op een gestructureerde manier te documenteren binnen onze dossiers.

Anders denken

In de keuze van de oplossingen die worden gekozen, gaan wij via een iteratieve manier aan de slag. In kleine stappen wordt continu verbeterd. Dit vraagt een aanpassing in de manier van denken. Een uitdagend proces waarbij we samen met en voor de klant mooie resultaten bereiken.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. A.G.H.M. (Arthur) Schins, Manager Business Innovation bij HLB Van Daal in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
drs. A.G.H.M. (Arthur) Schins